Sinh Viên


THÔNG TIN CẦN LƯU Ý


THÔNG BÁO SINH VIÊN

Thông báo về học phần Thực tập Tốt nghiệp khóa 2015X, XN, VL (Lịch bảo vệ lại)

Các sinh viên có tên trong danh sách sau sẽ tham gia bảo vệ lại học phần TTTN:

  1. Trần Anh Dũng    2015X3
  2. Nguyễn Doãn Đạt    2015X6

Thời gian: 09h00 ngày thứ Ba, 10/9/2019

Địa điểm: phòng U313.

***************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP NHƯ SAU:

Thời gian: 08h30 thứ Hai, ngày 9/9/2019.

Địa điểm cụ thể như sau:

Lớp tín chỉ                      Phòng

15X1                              H5.01

15X2                              H5.01

15X3                              H5.01

15X4                              H5.02

15X5                              H5.02

15X6                              H5.02

15X7                               H5.04

15X8                               H5.04

15X9                               H5.04

15XN                               H5.04

15VL                                H5.04

Lưu ý: sinh viên tham gia học phần ĐATN tốt nghiệp cần hoàn thiện báo cáo TTTN, báo cáo cần có: xác nhận của đơn vị thực tập (nhận xét, đóng dấu); xác nhận và điểm quá trính của GVHD. Báo cáo cần hoàn thành trước ngày 6/9/2019.

Trân trọng cảm ơn.

************************************************************

KHOA XÂY DỰNG XIN THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TẬP TRUNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH VÀ NGHE PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH THỰC TẬP NHƯ SAU:

  1. THỜI GIAN: 13H30 NGÀY THỨ 2: 12/8/2019
  2. ĐỊA ĐIỂM: U401

YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY CÓ MẶT ĐỂ NGHE QUY CHẾ VÀ NHẬN QUYẾT ĐỊNH:

Danh sách sinh viên tham gia HP TTTN 2019 X XN    DSSV_ HP TTTN lớp 15VL

Danh sách nhóm TT kèm GV HD

NHỮNG SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ (MÀ CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH) KHẨN TRƯƠNG BỔ SUNG VIỆC ĐĂNG KÍ.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

***********************************************************************

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: 17H CHIỀU NGÀY 7/8/2019 LÀ HẠN CUỐI CÙNG ĐỂ ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ HỌC PHẦN TT TN TRÊN TRANG TÍN CHỈ. KHOA XÂY DỰNG SẼ CHỈ TIẾP NHẬN VÀ PHÂN CÔNG THỰC TẬP ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TÍN CHỈ. CÁC SINH VIÊN LƯU Ý.

***********************************************************************

KHOA XÂY DỰNG LƯU Ý 1 SỐ VẤN ĐỀ SAU VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ NHÓM VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP:

1. Việc đăng kí các nhóm và địa điểm thực tập là để tạo điều kiện cho sinh viên trong vấn đề đi lại và thực tập. Điều này là không bắt buộc. Các công trình không đạt yêu cầu về địa điểm và quy mô sẽ không được xét duyệt.

2. Các sinh viên không đăng kí sẽ được Khoa phân công địa điểm thực tập đầy đủ, do các thầy cô trong khoa liên hệ.

3. Các trường hợp có tiêu cực trong quá trình liên hệ và thực tập cần được phản ánh kịp thời về VP Khoa XD.

Trân trọng cảm ơn.

*******************************

  • KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO
1 2 14

TIN TỨC SINH VIÊN

1 2 14

 

5.005 lượt xem