Thông báo về học phần Đồ án Tốt nghiệp đợt 1 NH 2021-2022

01. DANH SÁCH TÊN SINH VIÊN, TÊN ĐỀ TÀI, TÊN QUYẾT ĐỊNH, TÊN FILE/THƯ MỤC KIẾN TRÚC, TÊN FILE/THƯ MỤC ĐỊA CHẤT NGÀNH X XN XEM TẠI ĐÂY: DANH SÁCH 01

02. DANH SÁCH TÊN SINH VIÊN, TÊN ĐỀ TÀI, TÊN QUYẾT ĐỊNH NGÀNH VLXD XEM TẠI ĐÂY: DANH SÁCH 02

03. QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XEM TẠI ĐÂY (TÊN QUYẾT ĐỊNH XEM Ở DANH SÁCH 01 VÀ 02): QUYẾT ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC CHUYÊN NGÀNH

04. HỒ SƠ KIẾN TRÚC NGÀNH X XN XEM TẠI ĐÂY (TÊN FILE/THƯ MỤC XEM Ở DANH SÁCH 01): THƯ MỤC HỒ SƠ KIẾN TRÚC NGÀNH X XN

05. HỒ SƠ ĐỊA CHẤT NGÀNH X XN XEM TẠI ĐÂY (TÊN FILE/THƯ MỤC XEM Ở DANH SÁCH 01): THƯ MỤC ĐỊA CHẤT NGÀNH X XN

Sinh viên ngay sau khi nhận quyết định liên hệ với GVHD (đối với ngành X XN là GVHD phần Kiến trúc + Kết cấu; đối với ngành VLXD là GVHD số 1) để xác nhận đề tài và nhận nhiệm vụ để thực hiện.

Mọi thắc mắc về đề tài, kiến trúc, địa chất liên hệ thầy Kiên TL Khoa Xây dựng: 0979.144.480

**********************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ VÀ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Đồ án TN đợt 1 năm học 2021-2022 được thực hiện theo tiến độ dưới đây:

Tiến độ thực hiện ĐATN đợt 1 năm học 2021-2022

Sinh viên thực hiện ĐATN theo các quy định cụ thể dưới đây (yêu cầu bắt buộc):

**********************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG XIN THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỒ ÁN NHƯ SAU:

 1. KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỒ ÁN DẠNG CHUYÊN ĐỀ: Xem danh sách tại đây!
 2. KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ SINH VIÊN SƯU TẦM XIN NHẬN NHIỆM VỤ LÀM ĐATN: Xem danh sách tại đây!

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!

**********************************************************************************************

Phòng Đào tạo thông báo: Sinh viên không cần đăng kí tín chỉ Học phần Đồ án tốt nghiệp, sau khi có quyết định Thực hiện Đồ án tốt nghiệp của Nhà trường, phòng Đào tạo sẽ chủ động đăng kí cho sinh viên. Những sinh viên đã đăng kí có thể tiến hành hủy để đỡ mất công kiểm soát.

Trân trọng thôi báo!

**********************************************************************************************

Theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường học phần đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 4/10/2021

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy bắt đầu từ đợt ĐATN 2021 như sau:
 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ (đã học và chưa qua môn) không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất) – Trường hợp này sinh viên phải làm đơn xin nhận ĐATN và đơn cam đoan hoàn thành chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Làm đơn xin nhận ĐATN và đơn xin cam đoan nhận ĐATN tạm thời: gửi về email: phuongkxd@yahoo.com.vn – 0915.110951

 • Sinh viên khóa 2017 đã hoàn thành chương trình, đủ điểm TBLT >=1.95 không cần làm đơn xin nhận ĐATN.
 • Sinh viên khóa 2016 trở về trước đủ điều kiện nhận ĐATN: làm đơn xin nhận ĐATN (tải Tại đây – Sinh viên lưu ý tải đơn xuống chứ không yêu cầu chỉnh sửa đơn). Thời hạn nhận đơn là ngày 20/9/2021. (Sinh viên gửi đơn dạng file pdf về email nói trên, chưa cần xin xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác – Sinh viên sẽ hoàn thành đơn có xác nhận này và nộp lại tại VP Khoa Xây dựng sau khi Chính quyền cho phép sinh viên quay lại trường học);
 • Sinh viên còn nợ 01 hoặc 02 học phần làm đơn cam đoan nhận ĐATN (tải Tại đâySinh viên lưu ý tải đơn xuống chứ không yêu cầu chỉnh sửa đơn). Thời hạn nhận đơn là ngày 20/9/2021. (Sinh viên gửi đơn dạng file pdf về email nói trên và hoàn thành đơn gửi về VP Khoa Xây dựng khi Chính quyền cho phép sinh viên quay lại trường học);

3. Sinh viên có thể sưu tầm hồ sơ đồ án tốt nghiệp (Việc sưu tập hồ sơ ĐATN là không bắt buộc, Khoa có sẵn hồ sơ để giao cho sinh viên): Mặt bằng, mặt đứng (tối thiểu 02), mặt cắt (tối thiểu 02) công trình thực tế (Không chấp nhận hồ sơ là Đồ án Tốt nghiệp các khóa trước) + nộp kèm Báo cáo KS địa chất (nếu có) (Kết thúc).

Quy định cụ thể về hồ sơ ĐATN đối với sinh viên như sau:

 • Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.8; Sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và Trưởng khoa quyết định. Sinh viên làm ĐATN chuyên đề cần có đơn (Tải Tại đây) và gửi email thầy Kiên trợ lý Khoa trước ngày 15/9/2021 (Sđt và email cuối bài viết);
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp >= 12 tầng: điểm TBCTL ≥ 2.7
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 8 tầng: điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Sinh viên ngành XN có thể làm ĐATN với công trình có số tầng cao thấp hơn nhưng số tầng hầm quy định như sau:

 • Có ít nhất 02 tầng hầm: điểm TBCTL >=2.7
 • Có ít nhất 01 tầng hầm: điểm TBCTL1.95 ÷ 2.7

Thời hạn nhận hồ sơ ĐATN là ngày 15/9/2021 – Kết quả duyệt hồ sơ sẽ được cập nhật tại thông báo này!

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại VP khoa XD hoặc liên hệ thầy Kiên (SĐT: 0979.144.480 – kienpv@hau.edu.vn);

Sinh viên theo dõi thường xuyên các thông báo liên quan trên trang web của Khoa Xây dựng (có thể đăng kí mục Đăng kí nhận tin mới phía cuối trang để được thông báo về email khi trang web có các thông báo liên quan).

Khoa XD trân trọng thông báo!

24.325 lượt xem