Thông tin về học bổng PhD tại Hàn Quốc

(Last Updated On: 09/10/2021)

Giáo sư Kihak Lee, Deep Learning Architecture Research Center, Department of Architectural
Engineering, Sejong University cần tuyển 1 sinh viên theo học chương trình Ph.D hoặc Combined
Ms/Ph.D cho kì xuân 03/2022.

Ưu tiên các ứng viên đã tốt nghiệp Khoa Xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội

Sinh viên, cựu sinh viên và bạn bè đồng nghiệp quan tâm xin xem file đính kèm: Thông tin chi tiết

Trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0914.859.909