Báo cáo KT tiến độ Đồ án TN lần 01 khóa 2012X-XN đợt2

(Last Updated On: 16/11/2017)

Khoa Xây dựng xin thông báo về kết quả kiểm tra tiến độ ĐATN lần 01 khóa 2012X, XN và các trường hợp khác đợt 2.

Khoa yêu cầu các sinh viên trong diện bị cảnh cáo và khiển trách khẩn trương hoàn thành khối lượng ĐATN theo yêu cầu.

171114- Bao cao KTra TD1 Khoa 2012X&XN

Hotline TS : 0914.859.909