Khoa Xây dựng là một trong những khoa có phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học tích cực của trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội. Hàng năm, các đề tài NCKH của sinh viên được Trường chọn để trao giải thưởng. Tổng các đề tài đạt giải Nhất, Nhì và Ba chiếm tỉ lệ 40-50% số đề tài tham gia.

Các đề tài NCKH SV đạt giải Nhất được gửi đi xét giải “Sinh viên nghiên cứu khoa học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức. Nhiều đề tài NCKH SV khoa Xây Dựng đã đạt giải thưởng.

Danh sách một số đề tài được giải “Sinh viên nghiên cứu khoa học” những năm gần đây: Danh sách đề tài NCKH SV đạt giải

THÔNG BÁO

Xem tất cả ≫

TIN MỚI

Xem tất cả ≫