Mở lớp học phần Thực tập Tốt nghiệp ngành X, XN

(Last Updated On: 22/02/2022)

Khoa Xây dựng thông báo như sau:

Để tạo điều kiện cho sinh viên có nhu cầu có thể hoàn thành học phần Thực tập tốt nghiệp ngành X, XN đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022. Khoa Xây dựng dự kiến đề nghị nhà trường mở lớp học phần Thực tập TN ngành X, XN cho sinh viên. Những sinh viên có nhu cầu về học phần trên đăng kí với Khoa theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCSW8ROg-rU3lVhUH03rSlaJbuMuXMD1uLm5by_FPY9Nmw4g/viewform

Lưu ý: sinh viên khóa 2018 chỉ được đăng kí nếu đủ điều kiện nhận ĐATN đợt 2 NH 2021-2022 (vượt 01 kì).

Sau khi có số lượng sinh viên Khoa sẽ đề nghị Nhà trường mở lớp và thông tin tới sinh viên.

Trân trọng!

Hotline TS : 0914.859.909