Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ khoa học của giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của khoa, trường với xã hội. Nghiên cứu khoa học  không chỉ là nhiệm vụ mà còn là quyền lợi của mỗi giảng viên, phần lớn các giảng viên trong khoa làm tốt công tác NCKH. Trong những năm qua, GV trong khoa đã đăng ký và bảo vệ thành công các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp trường.
Nghiên cứu khoa học sinh viên cũng rất được chú trọng để nâng cao hơn nữa kiến thức chuyên môn. Hàng năm, khoa Xây dựng cùng với nhà trường tổ chức phát động Nghiên cứu khoa học, sinh viên tham gia đều, ổn định và đạt nhiều giải thưởng trong trường cũng như các các giải Eureka, Holcim prize, Loa Thành, Olympic cơ học…

TIN TỨC

Xem tất cả ≫