DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU – CƠ KẾT CẤU

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1PGS.TS.Vũ Thị Bích Quyên

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng Bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu

Email: quyenvtb@hau.edu.vn

2TS. Trịnh Tự Lực

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Phó trưởng bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu

Email: Luctt@hau.edu.vn

3TS. Phạm Văn Trung

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: pvtrung07@gmail.com

4TS. Trần Thị Thúy Vân

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email:vanttt@hau.edu.vn

 

 

5

 

TS. Phạm Văn Đạt

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email:datpv.hau@gmail.com

6TS. Trần Ngọc Trình

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: trinhdhkt@gmail.com

7ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: nnloanhau@gmail.com

8ThS. Đinh Thúy Hà

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: thuyha91x1@gmail.com

9ThS. Nguyễn Vũ Thiêm

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:tvgs164@gmail.com

 

 

10

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: thuylienkxd@gmail.com

 

11

 

 

 

ThS. Trương Mạnh Khuyến

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tmk200x16kientruc@gmail.com

12ThS. Đào Ngọc Tiến

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tien071078@gmail.com

13ThS. Giáp Văn Tấn

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: giapvantan.1001@gmail.com

14ThS. Đào Ngọc Khoa (NCS tại Nga)

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: dnkhoa83@gmail.com

15ThS. Hoàng Thị Linh Quyên (NCS tại Nga)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: hoanglinhquyen@gmail.com

16TS. Lê Hữu Thanh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Viện trưởng – Viện CN Kiến trúc, Xây dựng & Đô thị

Email: thanhlh@hau.edu.vn