Thông báo về Buổi thuyết trình Báo cáo kết quả Nghiên cứu khoa học sinh viên KXD năm học 2020-2021

(Last Updated On: 13/05/2021)

Khoa Xây dựng – Trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội thông báo về việc tổ chức buổi thuyết trình trực tuyến báo cáo nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020-2021.
Buổi thuyết trình sẽ diễn ra tại 3 Tiểu ban chính: (1)Công nghệ vật liệu xây dựng; (2) Cơ học-Kết cấu công trình và (3) Địa kỹ thuật – Công trình ngầm đô thị – Thi công xây dựng.
Kế hoạch của 3 tiểu ban cụ thể như sau:
• Tiểu ban 1: Công nghệ vật liệu xây dựng, bắt đầu từ 8:30 sáng thứ Bảy ngày 15/05/2021
• Tiểu ban 2: Cơ học- Kết cấu công trình, bắt đầu từ 14:00 chiều thứ bảy ngày 15/05/2021
• Tiều ban 3: Địa kỹ thuật- Công trình ngầm đô thị – Thi công xây dựng, bắt đầu từ 8:30 sáng thứ Bảy ngày 15/05/2021
Ban tổ chức xin trân trọng mời các bạn sinh viên thuộc Khoa Xây dựng quan tâm tham dự buổi thuyết trình.
Để đăng ký tham dự, xin mời các bạn sinh viên cung cấp thông tin khi truy cập vào đường link dưới đây:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QVZwts-U9lYayStaCteU1QWIGiAqYG-5AE1_1pIVMTY/edit?usp=sharing
Trân trọng!

Hotline TS : 0914.859.909