Thông báo về học phần Thực tập công nhân khóa 2017X, XN, VL

(Last Updated On: 17/07/2020)

Khoa Xây dựng thông báo: Sinh viên tham gia học phần TTCN đợt 2 đúng 9h00 ngày  thứ Hai, 20/7/2020 có mặt tại phòng U401 để nghe phổ biến quy định thực tập.

Danh sách sinh viên và phân công xe đợt 2 xem tại đây: Danh sách phân công xe đợt 2

Thời gian tập trung đi thực tập: 08h00 ngày thứ Ba, 21/7/2020.

Địa điểm: Sảnh trước chung cư Skyline Văn Quán (đường đôi ra hồ Văn Quán)

Sinh viên theo dõi thông báo này để cập nhật thông tin!

Trân trọng cảm ơn!

****************************************************************************************

Khoa Xây dựng thông báo: Sinh viên tham gia học phần TTCN đợt 1 đúng 9h00 ngày  thứ Hai, 13/7/2020 có mặt tại phòng U401 để nghe phổ biến quy định thực tập.

Danh sách sinh viên và phân công xe đợt 1 xem tại đây: Danh sách phân công xe đợt 1

Thời gian tập trung đi thực tập: 08h00 ngày thứ Ba, 14/7/2020.

Địa điểm: Đối diện chung cư Skyline Văn Quán

Sinh viên theo dõi thông báo này để cập nhật thông tin!

Trân trọng cảm ơn!

****************************************************************************************

Theo dự kiến, khóa 2017X, XN, VL sẽ tham gia học phần Thực tập công nhân tại phân viện Vĩnh phúc của trường ĐH Kiến trúc HN.

Lịch dự kiến như sau:

Đợt 1:  gồm các lớp tín chỉ VL, X1, X2, X3, thực tập từ ngày 14/7/2020 đến ngày 21/7/2020;

Đợt 2: gồm các lớp tín chỉ X+, X4, X5, X6, thực tập từ ngày 21/7/2020 đến ngày 27/7/2020;

Trước mỗi đợt thực tập khoa XD sẽ triệu tập các sinh viên tham gia để phổ biến các quy định liên quan;

Lưu ý: Sinh viên thuộc các lớp đi đợt 1 nếu vướng lịch học lớp riêng buổi tối có thể làm đơn gửi về VP khoa Xây dựng trước ngày 10/7/2020 để Khoa bố trí đi cùng đợt 2.

Sinh viên lưu ý theo dõi thông báo này để cập nhật thông tin.

Trân trọng cảm ơn!

Hotline TS : 0914.859.909