Thông báo về học phần thực tập tốt nghiệp khóa 2019X,XN,VL năm học 2023-2024

(Last Updated On: 28/09/2023)

THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khoa Xây dựng thông báo về việc bảo vệ thực tập tốt nghiệp, sinh viên chú ý các tài liệu cần mang theo:

 • Thời gian bảo vệ: Từ 14h ngày thứ 2 (02/10/2023)
 • Tiểu ban và địa điểm bảo vệ: Sinh viên tải Tại đây
 • Tài liệu cần mang theo – Lưu ý nếu thiếu sẽ không được bảo vệ:
  • Nhận xét hướng dẫn của đơn vị thực tập (có chữ ký và dấu của công ty)
  • Phiếu đánh giá thực tập tốt nghiệp – Có đánh giá và chữ ký của Giáo viên hướng dẫn
  • Quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp – Theo cá nhân

*) Sinh viên lưu ý dập ghim nhận xét hướng dẫn của đơn vị thực tập + Phiếu đánh giá rồi kẹp vào báo cáo chứ không đóng quyển cùng. Hôm bảo vệ, sinh viên nộp 2 giấy này cho giáo viên hỏi bảo vệ

********************************************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khoa Xây dựng thông báo quy định chung về thực tập tốt nghiệp, sinh viên lưu ý thực hiện theo quy định được tải theo đường link sau đây:

********************************************************************************************************

THÔNG BÁO NHẬN QUYẾT ĐỊNH ĐOÀN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Sau khi nhận đơn xin đăng ký các đoàn Thực tập tốt nghiệp, Khoa Xây dựng thông báo kết quả xét duyệt đơn. Sinh viên thắc mắc có thể liên hệ Trợ lý đào tạo Khoa Xây dựng (TS Nguyễn Việt Phương) để được giải đáp.

2. Đúng 14h00 chiều Thứ Ba ngày 05/9/2023, tất cả SV khoá 19X&XN, VLXD đủ điều kiện có mặt tại trường (địa điểm U401):

 • Nghe phổ biến kế hoạch, nội dung thực tập, báo cáo thực tập
 • Nhận quyết định thực tập tốt nghiệp.

Yêu cầu tất cả sinh viên phải có mặt đầy đủ. Các trường hợp vắng mặt sẽ không được nhận Thực tập tốt nghiệp (các trường hợp đặc biệt cần liên hệ trước với Trợ lý đào tạo Khoa Xây dựng)

3. Kế hoạch bảo vệ thực tập tốt nghiệp của khóa 19X&XN: Dự kiến tất cả sinh viên sẽ tập trung để bảo vệ thực tập tốt nghiệp theo các tiểu ban vào cuối đợt thực tập (Thời gian và địa điểm cụ thể Khoa sẽ thông báo đến các lớp trưởng và tại thông báo này.

********************************************************************************************************

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Theo dự kiến kế hoạch đào tạo năm 2023-2024, Khoá 2019X, XN, VLXD sẽ đi thực tập tốt nghiệp 04 tuần từ tuần 01 (05/9/2023) đến hết tuần 04 (29/09/2023). Để tạo thuận lợi cho đợt thực tập, Khoa Xây dựng cho phép sinh viên khoá 2019X&XN tự liên hệ địa điểm thực tập với các yêu cầu sau:

– Một nhóm thực tập có số lượng người từ  05 đến 07 sinh viên.

– Địa điểm thực tập: Các Công ty Xây dựng, các Tổng công ty xây dựng, các Công ty Tư vấn thiết kế, thẩm định, các Viện thiết kế, các công trường xây dựng, các nhà máy sản xuất cấu kiện kết cấu… tại Hà Nội.

– Sinh viên tự làm đơn xin thực tập (có mẫu kèm theo), có ý kiến và đóng dấu đồng ý của cơ quan tiếp nhận thực tập, ghi rõ địa điểm thực tập, danh sách sinh viên, điện thoại liên hệ và nộp về khoa Xây dựng trước ngày 12/8/2023.

– Các sinh viên không liên hệ được địa điểm thực tập sẽ được Khoa phân công thực tập tại các địa điểm Thầy/Cô trong Khoa liên hệ được.

Hotline TS : 0914.859.909