THÔNG TIN CẦN LƯU Ý


Thông Báo Đồ Án Tốt Nghiệp

THÔNG BÁO SINH VIÊN

SÁNG TẠO XÂY DỰNG 2022

     Trong chuỗi sự kiện tổ chức Kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Xây dựng – trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Liên chi đoàn Khoa Xây…

1 2 32

TIN TỨC SINH VIÊN

SÁNG TẠO XÂY DỰNG 2022

     Trong chuỗi sự kiện tổ chức Kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Xây dựng – trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Liên chi đoàn Khoa Xây dựng cùng với Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo…

1 2 23