Những câu hỏi thường gặp

(Last Updated On: 09/11/2018)

Những câu hỏi thường gặp

 1.      Học tập/Thi cử
Hỏi: Tôi có thể đăng ký học vượt để ra trường sớm được không?
Trả lời: Không thể được, nếu bạn xếp dạng học lực yếu,  bạn phải đăng ký tối thiểu 10 tín chỉ/học kỳ và không được đăng ký quá 14 tín chỉ/học kỳ. Có thể được, nếu bạn xếp dạng học lực từ TB trở lên, bạn phải đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ/học kỳ và không hạn chế tối đa. Tuy nhiên khi đăng ký học vượt  bạn cần lưu ý tình trạng trùng thời khóa biểu. Do đó học kỳ phụ là cơ hội tốt cho SV muốn học vượt, học cải thiện điểm. Bạn cần phải làm đơn xin đăng ký học vượt, xin chữ kí của cố vấn học tập và nộp đơn cho phòng Đào tạo (download mẫu đơn ở đây). Các hướng dẫn chi tiết xem tại Cổng thông tin điện tử của Trường. http://118.70.131.201.

Hỏi:
Tôi có thể xem lịch thi ở đâu?Trả lời: Bạn có thể xem lịch thi trên Cổng thông tin điện tử của Trường. http://118.70.131.201. Bạn cũng có thể xem trên thông báo giấy, dán ở phòng nghỉ giáo viên nhà U và C.
Hỏi: Tôi có thể xem điểm thi ở đâu?Trả lời: Bạn có thể xem điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Trường. http://118.70.131.201.
Hỏi: Tôi có phải trình thẻ sinh viên khi  thi không?Trả lời: Yes sir. Về nguyên tắc khi giáo viên yêu cầu mà bạn không trình được thẻ sinh viên, bạn có thể bị mời ra khỏi phòng thi.Hỏi: Tôi có thể  cải thiện điểm thi của mình được không?

Trả lời: Được, trong trường hợp học phần đạt điểm D. Bạn cần phải làm đơn xin học để cải thiện điểm, xin chữ kí của cố vấn học tập, và bạn nộp đơn cho phòng Đào tạo. (download mẫu đơn ở đây).

Hỏi: Nếu đạt giải Olympic, tôi có được miễn thi không?

Trả lời: Trường không có quy định này. Đa số các sinh viên dự thi Olympic sau khi đã học và thi hết học phần môn học đó. Giáo viên có thể thưởng điểm quá trình cho bạn nếu bạn chưa thi học phần đạt giải Olympic.

Hỏi: Tôi phải làm gì nếu bỏ thi?

Trả lời: Nếu bạn bỏ thi không có lý do, bạn sẽ nhận điểm 0 cho lần thi đầu. Bạn sẽ phải làm đơn xin được dự thi vào đợt thi lại có xác nhận của Trưởng Khoa, điểm thi được tính là điểm lần 2.

Hỏi: Tôi phải làm gì nếu lúc thi bị ốm?

Trả lời: Bạn cần phải làm đơn xin hoãn thi có xác nhận của cơ sở y tế địa phương hoặc bệnh viện.  Bạn nhờ người nộp đơn cho giáo viên giảng dạy tối đa sau khi thi 1 tuần, đơn phải được Trưởng Khoa duyệt. (download mẫu đơn ở đây). Giáo viên sẽ để trống điểm thi của bạn trong lần thi 1. Điểm thi trong lần thi lại sẽ được tính là điểm lần 1.

Hỏi: Tôi có thể hoãn thi được không?

Trả lời: Được, trong các hoàn cảnh sau: khi có hai môn thi trùng thời gian; khi thời gian ôn thi trùng với thời gian ôn thi Olympic; và các hoàn cảnh đặc biệt khác. Bạn cần phải làm đơn xin hoãn thi có xác nhận lí do (ví dụ thi Olympic thì xác nhận của GV luyện thi Olympic, v v). Bạn nhờ người nộp đơn cho Trưởng Khoa duyệt và gửi giáo viên giảng dạy. (download mẫu đơn ở đây).

Hỏi: Tôi phải làm thế nào nếu có hai môn thi trùng thời gian?

Trả lời: Bạn cần phải làm đơn xin hoãn thi một trong hai môn, đơn có xác nhận của phòng Đào tạo, bạn sẽ được dự thi môn đó cùng với lớp học phần của giáo viên khác dạy. (download mẫu đơn ở đây).

2.      Đồ án môn học/bài tập lớn

Hỏi: Tôi có thể nộp đồ án và bảo vệ đồ án môn học mà không dự các giờ hướng dẫn đồ án không?

Trả lời: Có thể. Bạn sẽ không được tính điểm quá trình.


            3.      Đồ án tốt nghiệp

Hỏi: Tôi phải làm thế nào nếu muốn làm đồ án tốt nghiệp dạng chuyên đề?

Trả lời: Bạn phải có kết quả học tập tốt hoặc đạt giải Olympic. Bạn cần phải làm đơn xin giáo viên hướng dẫn chuyên đề, xin chữ kí  xác nhận đồng ý HD của giáo viên, và bạn nộp đơn cho trợ lí khoa XD trong thời gian thực tập tốt nghiệp và trước khi giao đồ án ít nhất 4 tuần. (download mẫu đơn ở đây).

Hỏi: Tôi có thể chọn giáo viên hướng dẫn ĐATN  không?

Trả lời: Bạn có thể chọn giáo viên hướng dẫn ĐATN. Giáo viên hướng dẫn có thể  thuộc ĐH Kiến Trúc Hà Nội hoặc các trường ĐH/cơ quan khác, là các đối tác đào tạo của ĐH Kiến Trúc Hà Nội.  Bạn cần phải làm đơn xin giáo viên hướng dẫn ĐATN, xin chữ kí  xác nhận đồng ý HD của giáo viên, và bạn nộp đơn cho trợ lí khoa XD trong thời gian thực tập tốt nghiệp và trước khi giao đồ án ít nhất 4 tuần. (download mẫu đơn ở đây).

Hỏi: Tôi phải làm gì nếu không đến kiểm tra tiến độ được?

Trả lời: Bạn có thể nhờ người nộp đơn cho trợ lý khoa XD nếu có lý do chính đáng, Khoa sẽ bố trí và thông tin lại cho bạn thời gian và địa điểm lần kiểm tra bổ sung.

Hỏi: Tôi có thể nộp đồ án muộn được không?

Trả lời: Trong trường hợp đặc biệt, bạn làm đơn được Trưởng Khoa đồng ý sẽ được nộp đồ án muộn tối đa 2 ngày. Các đồ án nộp muộn sẽ bị trừ điểm bảo vệ.

Hỏi: Tôi có nhất thiết phải bảo vệ ĐATN không?

Trả lời: Có. Tất cả sinh viên đều phải bảo vệ ĐATN.


            4.      Nghiên cứu khoa học

Hỏi: Khi nào tôi có thể đăng kí đề tài NCKH sinh viên?

Trả lời: Khi bạn là sinh viên năm thứ ba, tư hoặc năm thứ năm. Bạn đề đạt nguyện vọng với giáo viên. Thời điểm nộp đơn thường là vào đầu năm học. (download mẫu đơn ở đây).

Hỏi: Tôi có thể đăng kí hai đề tài NCKH trong một lần không?

Trả lời: Không. Mỗi lần bạn chỉ được đăng kí một đề tài.

          5.      Hoạt động ngoại khóa

Hỏi: Tôi có được ưu tiên gì không khi tham gia các hoạt động ngoại khóa?

Trả lời: No sir. Bản thân hoạt động ngoại khóa đã là hoạt động bổ ích.

Hotline TS : 0914.859.909