Thông báo về học bổng ngắn hạn tại Viện công nghệ Moruran Nhật Bản

(Last Updated On: 28/12/2017)

Khoa XD xin thông báo tới các em sinh viên về chương trình học bổng ngắn hạn tại Viện công nghệ Moruran Nhật Bản.

Thời hạn nộp hồ sơ là ngày 3/1/2018. Sinh viên quan tâm có thể liên hệ với Viện Đào tạo và hợp tác quốc tế như trong thông báo để được hướng dẫn cụ thể.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hoc bong Muroran 2018

Hotline TS : 0914.859.909