Category Archives: Thông Báo Thực Tập Tốt Nghiệp

Khảo sát nhu cầu đăng ký mở lớp Thực tập tốt nghiệp – đợt bổ sung (tháng 03/2024)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp [...]

Thông báo về học phần thực tập tốt nghiệp khóa 2019X,XN,VL năm học 2023-2024

THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Khoa Xây dựng thông báo về [...]

Thông báo về học phần Thực tập tốt nghiệp năm học 2022-2023 (bổ sung)

Khoa Xây dựng xin thông báo: Những sinh viên có nhu cầu mở học phần [...]

Thông báo về học phần Thực tập tốt nghiệp NH 2022-2023 – Lịch bảo vệ (Cập nhật)

  THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Theo thời khóa biểu của [...]

Mở lớp học phần Thực tập Tốt nghiệp ngành X, XN

Khoa Xây dựng thông báo như sau: Để tạo điều kiện cho sinh viên có [...]

Thông báo về học phần Thực tập tốt nghiệp NH 2021-2022 – Thời khóa biểu

Khoa Xây dựng thông báo về thời khóa biểu và đề cương học phần TTTN [...]

Thông báo về học phần Thực tập tốt nghiệp (bổ sung)

Khoa Xây dựng xin thông báo: Những sinh viên có nhu cầu mở học phần [...]

Thông báo về việc tổ chức Workshop “GIỚI HẠN NÀO CHO CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG”

Chương trình Workshop do Khoa Xây Dựng phối hợp với LCĐ Sinh Viên Khoa Xây [...]

Hội thảo về hướng nghiệp và việc làm tại Đức – Nhật – Hungary – Canada

Trường đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp cùng công ty MSP International tổ [...]

Thông báo về học phần Thực tập Tốt nghiệp khoa Xây dựng năm học 2019-2020 (Lịch bảo vệ lại)

NHỮNG SINH VIÊN CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY BẢO VỆ LẠI HP THỰC TẬP TN: Đỗ [...]

Hotline TS : 0914.859.909