Thông Báo


THÔNG BÁO SINH VIÊN

1 2 20

THÔNG BÁO GIẢNG VIÊN

Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020 (Thông báo Bảo vệ ĐA)

KHOA XÂY DỰNG Ý MỘT SỐ THÔNG TIN VÀ QUY ĐỊNH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:

 1. Thời gian và địa điểm bảo vệ như sau:

Thời gian bảo vệ: Từ 08h00, thứ Ba, ngày 8/9/2020.

Địa điểm:

Tiểu ban 1: Phòng H5.02

Tiểu ban 2: Phòng H5.03

Tiểu ban 3: Phòng H5.04

Tiểu ban 4: Phòng H5.05

Tiểu ban 5 (Vật liệu): Phòng họp Khoa Xây dựng.

 1. Sinh viên bảo vệ ĐATN theo thứ tự trong danh sách công bố (hoặc theo sắp xếp của TB). Quy trình BVTN tại tiểu ban như sau:

Danh sách tiểu ban bảo vệ ngành X XN   Danh sách TB Vật liệu – 15VL 2020_Đợt 2

 • Trưởng tiểu ban gọi tên, sinh viên nộp thuyết minh và quyển bản vẽ A3 lên bàn của TB chấm ĐATN.
 • Mỗi sinh viên có 3 đến 5 phút trình bày đồ án của mình.
 • Thầy (Cô) trưởng tiểu ban đọc câu hỏi phản biện nếu có.
 • Các Thầy (Cô) trong tiểu ban đặt câu hỏi (Số câu hỏi nên đủ các phần: Kết cấu, Móng, Thi công để có thể đánh giá toàn diện kiến thức cơ bản của sinh viên. Với sinh viên khá, giỏi làm chuyên đề, tiểu ban có thể đặt câu hỏi ở mức cao hơn để đánh giá đúng năng lực học tập của sinh viên).
 • Sinh viên trả lời câu hỏi trong khoảng 10 đến 15 phút (Sinh viên có thể trả lời không theo trình tự đặt câu hỏi).
 • Sau khi các thành viên tiểu ban chấm đồ án không hỏi thêm nữa, Thầy (Cô) Trưởng tiểu ban tuyên bố kết thúc bảo vệ cho một đồ án và đề nghị các thành viên cho điểm vào phiếu điểm.
 • Các trường hợp đặc biệt, tiểu ban thảo luận tại cuối buổi bảo vệ, không tổ chức bảo vệ lại cho sinh viên ngay ngay cuối buổi bảo vệ.
 • Sinh viên bảo vệ xong mang nộp đồ án (Thuyết minh, bản vẽ A3 và đĩa CD) về Văn phòng Khoa Xây dựng.
 • Công bố kết quả chấm đồ án tốt nghiệp cuối buổi bảo vệ (sáng, chiều).

2. Sinh viên lưu ý mang thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân trong trường hợp không có thẻ SV).

3. Trong lúc treo và thu bản vẽ A1 chú ý kẻ gian lấy cắp máy tính, ba lô ở phía dưới (các năm trước đều xảy ra tình trạng này).

4. Sinh viên ngay sau khi bảo vệ mang đồ án TN (thuyết minh, bản vẽ A3 và đĩa CD) nộp tại VP Khoa.

5. Sinh viên có thể chụp ảnh tốt nghiệp tại sân nhà H. Tại đây khoa XD có chuẩn bị Pa nô để chụp ảnh lưu niệm.

6. CÁC BẢN VẼ ĐƯỢC TREO TẠI CÁC TIỂU BAN THEO 3 HÀNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI TỪ TRÁI QUA PHẢI (THEO THỨ TỰ CÁC BẢN VẼ TRONG ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP). SINH VIÊN CÓ THỂ DÁN TRƯỚC ĐỒ ÁN THEO 3 HÀNG TỪ NHÀ ĐỂ CÔNG TÁC TREO ĐƯỢC NHANH CHÓNG -SINH VIÊN BẢO VỆ ĐẦU TIÊN TẠI MỖI BUỔI BẢO VỆ HOÀN THÀNH TREO ĐỒ ÁN TRƯỚC 15 PHÚT.

Xin trân trọng cảm ơn!

******************************************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ LỊCH THU BÀI ĐATN VÀ PHÂN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHƯ SAU:

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30, thứ 5, ngày 27/8/2020

Địa điểm: Phòng H 5.05

HỒ SƠ YÊU CẦU:

 1. BẢN VẼ IN KHỔ A1 (KHÔNG ĐÓNG QUYỂN), BẢN VẼ IN KHỔ A3 ĐÓNG QUYỂN ĐỦ NỘI DUNG VÀ CHỮ KÝ CỦA GVHD.
 2. THUYẾT MINH ĐATN ĐÓNG QUYỂN CÓ ĐỦ CÁC NỘI DUNG, ĐỦ CHỮ KÝ CỦA GVHD Ở BÌA LÓT CỦA MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG, THI CÔNG).
 3. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHƯ:

– QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐATN (1), BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN ĐATN (2), PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ (3), PHIẾU THU BÀI VÀ PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN (4) ĐÓNG SAU TRANG BÌA 2 THEO THỨ TỰ.

– PHỤ LỤC PHẦN KẾT QUẢ TÍNH TOÁN KHUNG, DẦM DỌC BẰNG PHẦN MỀM ĐÓNG QUYỂN RIÊNG VÀ PHẢI CÓ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA GVHD;

 • VIỆC IN THUYẾT MINH, ĐÓNG QUYỂN, PHẢI TUÂN THỦ CHẶT CHẼ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA KHOA XÂY DỰNG (XEM QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐATN Ở PHÍA CUỐI THÔNG BÁO NÀY)
 1. ĐĨA CD GHI TOÀN BỘ HỒ SƠ ĐATN ĐỂ GIÁO VIÊN KIỂM TRA.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

 • SINH VIÊN MANG HỒ SƠ ĐẾN BÀN KIỂM TRA THEO LỚP, GIÁO VIÊN KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG TRÊN, NẾU ĐẠT SẼ ĐƯỢC KÝ XÁC NHẬN VÀ GHI TÊN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN LÊN PHIẾU PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN.
 • SINH VIÊN MANG THUYẾT MINH ĐẾN BÀN KÝ DUYỆT VÀ NHẬN PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐATN GỬI GV HƯỚNG DẪN VÀ GV PHẢN BIỆN.
 • SAU KHI PHẢN BIỆN XONG, SINH VIÊN HOÀN CHỈNH HỒ SƠ ĐATN VÀ CHUẨN BỊ CHO TỔNG PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TẠI TIỂU BAN.

QUY TRÌNH PHẢN BIỆN VÀ TỔNG PHẢN BIỆN ĐATN NHƯ SAU:

PHIẾU NHẬN XÉT HƯỚNG DẪN: Sinh viên chủ động liên hệ và nộp phiếu nhận xét HD ĐATN tới các giáo viên HD theo từng phần.

PHẢN BIỆN: Sinh viên sau khi tham gia thu bài và phân PB, căn cứ vào danh sách giáo viên phản biện các phần của ĐATN, chủ động liên lạc và gửi ĐATN và phiếu nhận xét PB để các Thầy/Cô phản biện; các phần phản biện không nhất thiết phải theo trình tự các phần ĐATN, sinh viên chủ động sắp xếp theo yêu cầu của các GV Phản biện. ĐỒ ÁN SAU KHI  PHẢN BIỆN PHẦN NÀO PHẢI CÓ CHỮ KÍ XÁC NHẬN CỦA GV PHẢN BIỆN VÀO PHIẾU THU BÀI VÀ PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN – THỜI GIAN KẾT THÚC PHẢN BIỆN LÀ THỨ NĂM NGÀY 3/9/2020;

TỔNG PHẢN BIỆN: sau khi có kết quả phản biện và hướng dẫn ĐATN từ các giáo viên; Khoa XD sẽ tổng hợp và thông báo tới các sinh viên có tên trong danh sách Tổng phản biện có mặt tại Khoa XD để tham gia Tổng PB; thời gian dự kiến là 09h ngày 7/9/2020.

CÁC EM SINH VIÊN LƯU Ý THEO DÕI CÁC THÔNG BÁO TIẾP THEO.

**********************************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 2:

 1. Số sinh viên không đến kiểm tra tiến độ, bị dừng học phần ĐATN: 04
 2. Số sinh viên bị cảnh cáo vì chậm tiến độ: 04
 3. Số sinh viên đạt tiến độ: 73

Chi tiết Kết quả báo cáo kiểm tra tiến độ lần 2: Báo cáo kết quả kiểm tra tiến độ ĐATN lần 2

Đề nghị những sinh viên chậm tiến độ khẩn trương hoàn thành đồ án đảm bảo chất lượng và thời gian nộp bài.

**********************************************************************************************************

DANH SÁCH SV ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯA HOÀN THÀNH HỌC PHÍ.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN YÊU CẦU CÁC SINH VIÊN NÀY HOÀN THÀNH NỘP HỌC PHÍ, PHOTO BIÊN LAI THU TIỀN NỘP VỀ VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG TRƯỚC NGÀY 22/8/2020; QUÁ THỜI GIAN NÀY KHOA SẼ ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG RA QUYẾT ĐỊNH DỪNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!

1 2 8

 

5.163 lượt xem