Thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học phần Thực tập TN 13X

(Last Updated On: 21/12/2017)

Khoa xây dựng thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học phần Thực tập TN khóa 13X&XN.

Đề nghị các sinh viên lưu ý tham gia đầy đủ.

Danh sách sinh viên bảo vệ lại TTTN

Tiểu ban 3:

1 Nông Sơn Tùng 2012X7

Tiểu ban 4:

1 Lê Văn Thọ 2013X4
2 Lê Thị Huê 2013X4
3 Đinh Thị Kiều Linh 2013X4
4 Nhữ Văn Thành 2013X4
5 Nguyễn Anh Tuấn 2013X4
6 Lê Anh Đức 2012X6

 

Thời gian bảo vệ lại: 09h00 ngày Thứ 6, 22/12/2017

Địa điểm: Phòng U313

Hotline TS : 0914.859.909