Thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học phần Thực tập TN 13X

Khoa xây dựng thông báo về danh sách và thời gian bảo vệ lại học phần Thực tập TN khóa 13X&XN.

Đề nghị các sinh viên lưu ý tham gia đầy đủ.

Danh sách sinh viên bảo vệ lại TTTN

Tiểu ban 3:

1Nông Sơn Tùng2012X7

Tiểu ban 4:

1Lê Văn Thọ2013X4
2Lê Thị Huê2013X4
3Đinh Thị Kiều Linh2013X4
4Nhữ Văn Thành2013X4
5Nguyễn Anh Tuấn2013X4
6Lê Anh Đức2012X6

 

Thời gian bảo vệ lại: 09h00 ngày Thứ 6, 22/12/2017

Địa điểm: Phòng U313