Thông báo về cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 – Đại học Kiến trúc Hà Nội

(Last Updated On: 11/10/2018)

Xin thông báo tới Sinh viên toàn trường về cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Chi tiết xem file đính kèm: Thông báo cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp

Kính nhờ các Thầy/Cô giáo CVHT và Ban cán sự các lớp phổ biến tới tất cả các sinh viên trong lớp để đảm bảo tính lan tỏa của cuộc thi.

Hotline TS : 0914.859.909