DANH SÁCH BỘ MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - GẠCH ĐÁ

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1 PGS.TS. Phạm Phú Tình

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn

Email: [email protected]

2 PGS.TS. Đặng Vũ Hiệp

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng Khoa

Email: [email protected]

3

 

 

 

PGS.TS. Chu Thị Bình

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng Khoa

Email: [email protected]

4 PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Email: [email protected]

 

 

5

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng khoa Sau Đại học

Email: [email protected]

6

 

PGS.TS. Vũ Thanh Thủy

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Khoa Sau đại học; Trưởng bộ môn Tin ứng dụng, khoa CNTT

Email: [email protected]

 

7

 

TS. Nguyễn Tất Tâm

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

8 TS. Trần Trung Hiếu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:Phó phòng Tổng hợp

Email: [email protected]

[email protected]

9 TS. Nguyễn Ngọc Nam

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

10 TS. Nguyễn Việt Phương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trợ lý Khoa Xây dựng

Email: [email protected]

11 TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

12 TS. Phùng Thị Hoài Hương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

13 TS. Dương Quang Hùng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Phó phụ trách viện trưởng Viện đào tạo mở

Email: [email protected]

14 TS. Nguyễn Hiệp Đồng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

15 ThS. Giang Văn Khiêm

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Email: [email protected]

16 ThS. Đỗ Trường Giang

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

17 ThS. Lê Thị Thanh Hà

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

18 ThS. Lê Thế Anh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

19 TS. Đoàn Trung Kiên (sau TS tại Canada)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email:

20 TS. Nguyễn Trung Tú (sau TS tại Hoa Kỳ)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]