fbpx

Thông báo về học phần Thực tập TN khóa 2014X-2014XN (Update lịch bảo vệ lại)

(Last Updated On: 17/09/2018)

Khoa Xây dựng thông báo:

Lịch bảo vệ học phần Thực tập TN:

Thời gian: 9h00 Thứ 3, ngày 18/9/2018

Địa Điểm: U313

Danh sách cụ thể:

Tiểu ban 3:

1 Vũ Minh Khôi 2014X3
2 Lê Đức Mạnh 2014X3

Tiểu ban 4:

1 Lê Hồng Phúc 2014X4
2 Hoàng Quốc Bảo 2014X4
3 Nguyễn Trọng Đoàn 2014X4
4 Trần Hoàng Giang 2014X4
5 Nguyễn Ngọc Hải 2016X4
6 Nguyễn Quang Sơn 2014X4
7 Hoàng Trung Thành 2014X4
8 Hoàng Văn Công 2014X4
9 Phạm Xuân Kiên 2014X4
10 Nguyễn Ngọc Lâm 2014X4
11 Nguyễn Văn Khương 2014X4
12 Bùi Duy Tâm 2014X4
13 Cao Xuân Tùng 2014X4

Tiểu ban 6:

1 Hoàng Quốc Hữu 2014X6
2 Nguyễn Tiến Thành 2014X6
3 Lê Văn Thuận 2014X6

Tiểu ban 8:

1 Nguyễn Quốc Khánh 2014X8
2 Hảng A Lao 2014X8
3 Bùi Đức Thanh 2014X8

 

Tiểu ban 10:

1 Nguyễn Văn Nam 2014XN

————————————————————

Khoa Xây dựng thông báo:

Lịch bảo vệ học phần Thực tập TN:

Thời gian: 8h30 Thứ 2, ngày 17/9/2018

Địa điểm cụ thể như sau:

  • Tiểu ban 1: Lớp XD6302 – 14X1   Phòng H11.05
  • Tiểu ban 2: Lớp XD6302 – 14X2   Phòng H11.05
  • Tiểu ban 3: Lớp XD6302 – 14X3   Phòng H11.05
  • Tiểu ban 4: Lớp XD6302 – 14X4   Phòng H11.05
  • Tiểu ban 5: Lớp XD6302 – 14X5   Phòng H11.05
  • Tiểu ban 6: Lớp XD6302 – 14X6   Phòng H11.03
  • Tiểu ban 7: Lớp XD6302 – 14X7   Phòng H11.03
  • Tiểu ban 8: Lớp XD6302 – 14X8   Phòng H11.03
  • Tiểu ban 9: Lớp XD6301 – 14XN   Phòng H11.03

Sinh viên khẩn trương hoàn thành báo cáo, xin xác nhận và dấu của đơn vị thực tập, nhận xét và điểm quá trình của GVHD vào báo cáo trong tuần này. Sinh viên mang báo cáo đã hoàn thành đến địa điểm nêu trên để bảo vệ TT.

Xin trân trọng cảm ơn.

——————————————

 

Đúng 08h30 ngày thứ Sáu, 17/8/2018 tất cả sinh viên đã đăng kí học phần Thực tập TN có mặt tại phòng H6.05 để nhận quyết định và nghe phổ biến các quy định liên quan đến Thực tập Tốt nghiệp.

Trân trọng thông báo!

——————————————————————————————————————————————————————————

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của nhà trường, sinh viên khóa 2014X, XN tham gia học phần TT TN từ tuần 02 đến tuần 05 (từ 20/8/2018-15/9/2018). Khoa XD xin thông báo nội dung thực tập theo file đính kèm.

Thông báo TT TN

Đơn xin TT TN

Đề cương TT TN 2014X

Đề cương TT TN 2014XN

Các em sinh viên lưu ý thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Hotline TS : 0866 793 699