DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THI CÔNG VÀ MÁY XÂY DỰNG

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1.TS Nguyễn Cảnh Cường

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: cuongnc@hau.edu.vn

2.TS. Đoàn Đình Điệp

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: doandiep2364@gmail.com

3.TS. Nguyễn Văn Đức

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: nguyenduc.0680@gmail.com

4.TS. Đào Minh Hiếu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: hieudm@hau.edu.vn

5.ThS. Phạm Minh Đức

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: famduc.dhkt@gmail.com

6.ThS. Cù Huy Tình

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: cuhuytinh25071975@gmail.com

7.ThS. Võ Hải Nhân

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: cdic.vn@gmail.com

8.ThS. Tường Minh Hồng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: minhhong1905@gmail.com

9.ThS. Lê Hồng Dương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: duong.thicong.kientruc@gmail.com

10.ThS. Võ Văn Dần

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: vovandan.vn@gmail.com

11.ThS. Trương Kỳ Khôi

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: truongkhoi.dhkt@gmail.com

12.ThS. Lê Văn Nam

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: ksnam29@gmail.com

13.ThS. Ngô Quang Tuấn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tuannq@hau.edu.vn

14.TS. Phạm Quang Vượng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: phamquangvuong.kt.hn@gmail.com

15.TS. Trần Trọng Tuấn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tuan87kta@gmail.com

16.ThS. Lê Phi Long

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: longmay711@gmail.com

17.ThS. Nguyễn Quốc Cường (NCS tại Ca Na Đa)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: quocuong.uce@gmail.com

18.PGS.TS Đinh Tuấn Hải

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Kiêm nhiệm:

Email: haidt@hau.edu.vn

19.ThS. Nguyễn Hồng Dương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: duongnguyen.ks@gmail.com

20.TS. Nguyễn Trường Huy

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Phó Viện trưởng viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng và đô thị

Email: huyctn@gmail.com

21.TS. Trần Văn Viết

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tranviet06@gmail.com

22.ThS. Nguyễn Quang Vinh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trợ lý Viện đào tạo mở

Email: vinh97x2@gmail.com

23.TS. Lê Huy Sinh 

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: sinh.cpm@gmail.com