DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THI CÔNG VÀ MÁY XÂY DỰNG

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1. TS Nguyễn Cảnh Cường

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: cuongnc@hau.edu.vn

2. TS. Đoàn Đình Điệp

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: doandiep2364@gmail.com

3. TS. Nguyễn Văn Đức

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: nguyenduc.0680@gmail.com

4. TS. Đào Minh Hiếu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: hieudm@hau.edu.vn

5. ThS. Phạm Minh Đức

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: famduc.dhkt@gmail.com

6. ThS. Cù Huy Tình

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: cuhuytinh25071975@gmail.com

7. ThS. Võ Hải Nhân

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: cdic.vn@gmail.com

8. ThS. Tường Minh Hồng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: minhhong1905@gmail.com

9. ThS. Lê Hồng Dương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: duong.thicong.kientruc@gmail.com

10. ThS. Võ Văn Dần

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: vovandan.vn@gmail.com

11. ThS. Trương Kỳ Khôi

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: truongkhoi.dhkt@gmail.com

12. ThS. Lê Văn Nam

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: ksnam29@gmail.com

13. ThS. Ngô Quang Tuấn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tuannq@hau.edu.vn

14. TS. Phạm Quang Vượng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: phamquangvuong.kt.hn@gmail.com

15. TS. Trần Trọng Tuấn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tuan87kta@gmail.com

16. ThS. Lê Phi Long

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: longmay711@gmail.com

17. ThS. Nguyễn Quốc Cường (NCS tại Ca Na Đa)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: quocuong.uce@gmail.com

18. PGS.TS Đinh Tuấn Hải

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Kiêm nhiệm:

Email: haidt@hau.edu.vn

19. ThS. Nguyễn Hồng Dương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: duongnguyen.ks@gmail.com

20. TS. Nguyễn Trường Huy

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Phó Viện trưởng viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng và đô thị

Email: huyctn@gmail.com

21. TS. Trần Văn Viết

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tranviet06@gmail.com

22. ThS. Nguyễn Quang Vinh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trợ lý Viện đào tạo mở

Email: vinh97x2@gmail.com

23. TS. Lê Huy Sinh 

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: sinh.cpm@gmail.com