Thông Tin Về Các Bộ Môn
Bộ môn – trung tâm Số giảng viên Số lượng
GS/PGS Tiến sỹ Thạc sỹ KS/CN
Bộ môn Cơ lý thuyết

Trưởng bộ môn

TS. Hoàng Văn Tùng

Danh sách giảng viên bộ môn

6

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

Bộ môn Khoa học Vật liệu xây dựng

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu

Danh sách giảng viên bộ môn

5

 

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

Bộ môn Công nghệ Vật liệu xây dựng

Phụ trách bộ môn

TS. Nguyễn Việt Cường

Danh sách giảng viên bộ môn

4

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

Bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép – Gạch đá

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Phạm Phú Tình

Danh sách giảng viên bộ môn

22

 

 

 

3

 

 

 

10

 

 

 

8

 

 

 

1

 

 

 

Bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ kết cấu

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Vũ Bích Quyên

Danh sách giảng viên bộ môn

17

 

 

 

1

 

 

 

6

 

 

 

10

 

 

 

Bộ môn Địa kỹ thuật

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Vương Văn Thành

Danh sách giảng viên bộ môn

19

 

 

 

2

 

 

 

4

 

 

 

13

 

 

 

 Bộ môn kết cấu thép – gỗ

Trưởng bộ môn

PGS.TS. Vũ Quốc Anh

Danh sách giảng viên bộ môn

 19

 

 

 

 3

 

 

 

 5

 

 

 

11

 

 

 

Bộ môn Công nghệ và tổ chức thi công

P. Trưởng bộ môn – Phụ trách BM

Ths. Nguyễn Cảnh Cường

Danh sách giảng viên bộ môn

19

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

15

 

 

 

Bộ môn Công trình ngầm đô thị.

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Công Giang

Danh sách giảng viên bộ môn

7

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Bộ môn Máy xây dựng

Trưởng bộ môn

TS. Đoàn Đình Điệp

Danh sách giảng viên bộ môn

5

 

 

 

 1

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

 

Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng Bộ Môn Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng
Bộ Môn Máy Xây Dựng           Bộ Môn Máy Xây Dựng           Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng Bộ Môn Khoa Học Vật Liệu Xây Dựng Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết           Bộ Môn Cơ Học Lý Thuyết          
Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu – Cơ Học Kết Cấu Bộ Môn Sức Bền Vật Liệu – Cơ Học Kết Cấu Bộ Môn Địa Kỹ Thuật Bộ Môn Địa Kỹ Thuật  Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép – Gạch Đá   Bộ Môn Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép – Gạch Đá 
Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ  Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công   Bộ Môn Công Nghệ Và Tổ Chức Thi Công  Bộ Môn Công Trình Ngầm Bộ Môn Công Trình Ngầm

Nhóm Tin Google của Giảng Viên Khoa Xây Dựng