Đăng ký tìm kiếm việc làm

(Last Updated On: 29/08/2022)

Với mục tiêu giới thiệu việc làm cho các sinh viên, cựu sinh viên với các doanh nghiệp, Khoa Xây dựng lập ra page này.

Hãy vui lòng cho chúng tôi biết thông tin bằng cách điền biểu mẫu bên dưới. Khi có việc làm phù hợp húng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

    Hotline TS : 0914.859.909