Thông báo về học phần thực tập Công nhân khóa 2016 (Phân công xe + gặp sv đợt 3)

(Last Updated On: 13/03/2019)

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO: TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐỢT 3  8H30 THỨ 5, NGÀY 14/3/2019 CÓ MẶT TẠI H10.05 ĐỂ NGHE PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH, YÊU CẦU THỰC TẬP VÀ NỘP KINH PHÍ PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP.

DANH SÁCH PHÂN CÔNG XE ĐƯA ĐÓN SINH VIÊN XEM FILE DƯỚI ĐÂY, TRONG QUÁ TRÌNH DI CHUYỂN PHẢI ĐI ĐÚNG SỐ XE ĐÃ ĐƯỢC PHÂN CÔNG.

Danh sách phân công xe đợt 3

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

**************************************************************************************************************************************************

Sinh viên lưu ý đọc và đi xe đúng theo phân công trong danh sách đính kèm, không đi trên xe không được phân công để thuận lợi cho công tác điểm danh./

Phân công xe đợt 1

Phân công xe đợt 2

**************************************************************************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO: TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2 ĐÚNG 9H30 THỨ 5, NGÀY 28/2/2019 CÓ MẶT TẠI H4.05 ĐỂ NGHE PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH, YÊU CẦU THỰC TẬP VÀ NỘP KINH PHÍ PHƯƠNG TIỆN ĐƯA ĐÓN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

**************************************************************************************************************************************************

Theo chương trình đào tạo, học phần TTCN khóa 2016 bắt đầu từ tuần 30 đến hết tuần 32 (từ ngày 4/3/2019 đến ngày 23/3/2019). Sinh viên cần theo dõi thông báo này để nắm được các kế hoạch thực hiện cụ thể.

TỔNG SỐ SINH VIÊN: 511; THỜI GIAN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: TỪ  NGÀY 4/3/2018 ĐẾN NGÀY 23/3/2018

ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP: CƠ SỞ VĨNH PHÚC CỦA TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC – XUÂN HÒA – VĨNH PHÚC

ĐƯỢC CHIA LÀM 03 ĐỢT, CỤ THỂ NHƯ SAU:

ĐỢT 1: TỪ NGÀY 4/3/2019 ĐẾN NGÀY 11/3/2019; SỐ SINH VIÊN: 108 (CÓ DANH SÁCH KÈM THEO – LỚP TÍN CHỈ XD6201-K2016(N03) + XD6201-K2016(N04))

ĐỢT 2: TỪ NGÀY 11/3/2019 ĐẾN NGÀY 18/3/2019; SỐ SINH VIÊN: 112 (CÓ DANH SÁCH KÈM THEO – LỚP TÍN CHỈ XD6201-K2016(N01) + XD6201-K2016(N02) + XD6201-K2016(N08))

ĐỢT 2: TỪ NGÀY 18/3/2019 ĐẾN NGÀY 23/3/2019; SỐ SINH VIÊN: 291 (CÓ DANH SÁCH KÈM THEO – LỚP TÍN CHỈ XD6201-K2016(N05) + XD6201-K2016(N06) + XD6201-K2016(N07) + XD6201-K2016(N09) + XD6201-K2016(N10) + XD6201-K2016(N11))

THỜI GIAN  VÀ KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

07H30 NGÀY 4/3/2019 TOÀN BỘ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐỢT 1 CÓ MẶT ĐỂ LÊN XE TẠI SÂN CHUNG CƯ CT8 VĂN QUÁN HÀ ĐÔNG ĐỂ DI CHUYỂN LÊN ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP. YÊU CẦU CÁC SINH VIÊN CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ VÀ LÊN ĐÚNG SỐ XE NHƯ PHÂN CÔNG TRONG DANH SÁCH KÈM THEO THÔNG BÁO NÀY.

07H30 NGÀY 11/3/2019 TOÀN BỘ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐỢT 2 CÓ MẶT ĐỂ LÊN XE TẠI SÂN CC CT8 VĂN QUÁN HÀ  ĐÔNG ĐỂ DI CHUYỂN LÊN ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP. YÊU CẦU CÁC SINH VIÊN CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ VÀ LÊN ĐÚNG SỐ XE NHƯ PHÂN CÔNG TRONG DANH SÁCH KÈM THEO THÔNG BÁO NÀY.

07H30 NGÀY 18/3/2019 TOÀN BỘ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐỢT 3 CÓ MẶT ĐỂ LÊN XE TẠI SÂN CC CT8 VĂN QUÁN HÀ  ĐÔNG ĐỂ DI CHUYỂN LÊN ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP. YÊU CẦU CÁC SINH VIÊN CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ VÀ LÊN ĐÚNG SỐ XE NHƯ PHÂN CÔNG TRONG DANH SÁCH KÈM THEO THÔNG BÁO NÀY.

09H30 NGÀY 11/3/2019 TOÀN BỘ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐỢT 1 CÓ MẶT TRÊN XE TẠI CƠ SỞ VĨNH PHÚC ĐỂ DI CHUYỂN VỀ TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC. YÊU CẦU CÁC SINH VIÊN CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ THEO SỐ XE ĐÃ PHÂN CÔNG NHƯ LÚC ĐI.

09H30 NGÀY 18/3/2019 TOÀN BỘ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐỢT 2 CÓ MẶT TRÊN XE TẠI CƠ SỞ VĨNH PHÚC ĐỂ DI CHUYỂN VỀ TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC. YÊU CẦU CÁC SINH VIÊN CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ THEO SỐ XE ĐÃ PHÂN CÔNG NHƯ LÚC ĐI.

15H30 NGÀY 23/3/2019 TOÀN BỘ CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH ĐỢT 3 CÓ MẶT TRÊN XE TẠI CƠ SỞ VĨNH PHÚC ĐỂ DI CHUYỂN VỀ TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC. YÊU CẦU CÁC SINH VIÊN CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ THEO SỐ XE ĐÃ PHÂN CÔNG NHƯ LÚC ĐI.

DS SV dot 1

DS SV dot 2

DS SV dot 3

TRƯỚC KHI SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP KHOA XÂY DỰNG CÓ TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐỂ PHỔ BIẾN QUY CHẾ VÀ ĐIỂM DANH SINH VIÊN THAM GIA THỰC TẬP.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GẶP MẶT CỤ THỂ CỦA MỖI ĐỢT SINH VIÊN THEO DÕI THÔNG BÁO NÀY.

Quy định về học phần TTCN 2019

Thông báo của Cơ sở VP về chuẩn bị cho TTCN

Hotline TS : 0914.859.909