Thông báo đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022-2023 (Lịch giao đồ án đợt 2)

QUY ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1:

1. Tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 2: Tại đây

2. Quy định đồ án tốt nghiệp ngành XDDD&CN: Tại đây

3. Quy định đồ án tốt nghiệp ngành CTN:  Tại đây

———————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO LẦN 2 – LỊCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khoa Xây dựng xin thông báo danh sách sinh viên được nhận ĐATN đợt 2 năm học 2022-2023 và lịch giao đồ án:

 • Thời gian giao: 9h30 sáng thứ 2 ngày 10/04/2023
 • Địa điểm: H3.04
 • Các sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN được xem theo danh sách dưới đây. Những sinh viên được Khoa thông báo nhận ĐATN tạm thời cũng đến nhận cùng các bạn đã đủ điều kiện
 • Danh sách SV đủ điều kiện nhận ĐATN: Ấn vào đây!

Lưu ý: Sinh viên cần chú ý cập nhật thông tin thường xuyên trên Web Khoa. Mọi thắc mắc liên hệ Trợ lý đào tạo TS. Nguyễn Việt Phương

**********************************************************************

Khoa Xây dựng xin thông báo về học phần Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022-2023./

Theo kế hoạch đào tạo, Khoa XD thông báo như sau:

 1. Các sinh viên có đủ điều kiện nhận ĐATN đợt 2 làm đơn Xin nhận ĐATN gửi về Khoa XD trước ngày 17/3/2023./
 2. Thời gian giao ĐATN (dự kiến): ngày 10/4/2023
 3. Sinh viên có thể sưu tập hồ sơ ĐATN gửi về VP Khoa trước ngày 17/3/2023./

 

Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy bắt đầu từ đợt ĐATN 2022 như sau:

 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất). Trường hợp này sinh viên làm đơn xin nhận làm ĐATN và có cam kết hoàn thành tất cả các môn học trong Chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sinh viên theo dõi thông báo này để cập nhật các thông tin liên quan./

Xin trân trọng cảm ơn./