Category Archives: Tuyển dụng

Giới thiệu các đơn vị đồng hành với Khoa Xây dựng-trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (P.3)

Kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu và là [...]

Giới thiệu các đơn vị đồng hành với Khoa Xây dựng-trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (P.2)

Kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu và là [...]

Giới thiệu các đơn vị đồng hành với Khoa Xây dựng-trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (P.1)

Kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp là xu hướng tất yếu và là [...]

Đăng ký tìm kiếm việc làm

Với mục tiêu giới thiệu việc làm cho các sinh viên, cựu sinh viên với [...]

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP-CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

Vị trí tuyển dụng:                      KỸ SƯ KẾT CẤU THÉP   1        Mô tả công việc: [...]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS xin thông báo tuyển dụng [...]

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG-CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC xin thông báo tuyển dụng Vị trí [...]

Tuyển dụng kĩ sư kết cấu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC xin thông báo tuyển dụng Vị trí [...]

Hotline TS : 0914.859.909