Thông báo về học phần Thực tập tốt nghiệp (bổ sung)

(Last Updated On: 07/03/2021)

Khoa Xây dựng xin thông báo:

Những sinh viên có nhu cầu mở học phần thực tập TN để đủ điều kiện nhận ĐATN đợt 2 (dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2021) liên hệ với bộ phận Văn phòng Khoa Xây dựng trước thứ Sáu, ngày 12/3/2021 để khoa tổng hợp và sắp xếp.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp thầy Kiên – Trợ lý khoa, sđt: 0979.144480.

Trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0914.859.909