Danh sách các đoàn TT tốt nghiệp khóa 13X, XN

Khoa Xây dựng thông báo về danh sách cụ thể từng đoàn TT Tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn kèm theo.

171115-Ds doan TTTN 13X

428 lượt xem