Ts. Nguyễn Văn Đức

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1.        Họ và Tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC

2.        Học vị cao nhất: Tiến sĩ kĩ thuật

3.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2005

Đại học Xây dựng Matxcơva

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tiến sĩ kĩ thuật

2009

Đại học Xây dựng Matxcơva

Đề tài: “ Cơ sở khoa học biện pháp dây chuyền trong xây dựng các công trình dạng tuyến tính có tính tới các yếu tố rủi ro (ví dụ áp dụng trong xây dựng các trục tuyến đường ống dẫn nước lớn tại Việt Nam)”

 

4.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

          Chuyên ngành nghiên cứu: Công nghệ và Tổ chức thi công

5.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

          5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành tại nước ngoài

6.        Đề tài nghiên cứu khoa học (cấp):

7.        Hướng dẫn luận văn, luận án:

8.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Đại học Kiến Trúc Hà Nội

          Điện thoại: 0904 922 898      

          Email: vanduc0680@yahoo.com

813 lượt xem