TS. Nguyễn Văn Đức

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:     NGUYỄN VĂN ĐỨC         
2. Năm sinh:       1980                                                            3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:    Tiến sĩ                                                              Năm đạt học vị: 2009

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Khoa học Xã hội Khoa học Nhân văn Khoa học Nông nghiệp
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail:   [email protected]
8. Mobile:   0904922898
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  ĐH Xây dựng Moscow Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2005
Thạc sỹ
Tiến sỹ  ĐH Xây dựng Moscow Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2009
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng anh tb tb tb tb
 Tiếng Nga Tốt Tốt Tốt Tốt

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 Từ 2010-2012 Phó giám đốc phụ trách dự án. Quản lý dự án Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội số 8 (Hanhud8)
 Từ năm 2012 đến nay  Giảng viên Công nghệ và TC thi công (XDDD&CN)  Khoa Xây dựng – Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Công nghệ thi công cáp ứng lực kéo sau có bám dính Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng
2 Biện pháp thi công sàn bóng, các sự cố và biện pháp khắc phục Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng
3 Mô hình thuật toán tối ưu hóa biện pháp dây chuyền trong thi công xây dựng công trình. Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng
4 Giải pháp lắp đặt kết cấu bao che mặt ngoài công trình siêu cao tầng tại Việt Nam Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng
5 Áp dụng giải pháp cốp pha nhôm trong thi công xây dựng nhà cao tầng tại Việt Nam Tạp chí xây dựng- Bộ xây dựng
6 Biện pháp thi công cọc khoan hạ Tạp chí xây dựng- Bộ xây dựng
 
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
     
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tài liệu hướng dẫn Đồ án tổ chức thi công 2016-2017 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu các biện pháp giảm ứng suất nhiệt trong thi công bê tông khối lớn. 2018 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học công nghệ 2020 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Quản lý dự án, Quản lý rủi ro xây dựng, An Toàn lao động xây dựng
–         Tư vấn giám sát
–        Tổ chức, quản lý thi công

–         Kĩ thuật thi công xây dựng công trình

 

Hotline TS : 0866 793 699