TS. Đào Minh Hiếu

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Đào Minh Hiếu                             
2. Năm sinh:     29/10/1979                                                                                3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:  Không                                                             Năm được phong:

  Học vị: Tiến sỹ                                                                 Năm đạt học vị:  2018

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20102 Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:  Giảng viên

Chức vụ hiện nay:

7.  E-mail: hieudm@hau.edu.vn
8. Mobile: 0912534406
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học Kiến trúc Hà NộiKỹ thuật Xây dựng2003
Thạc sỹTrường Đại học Kiến trúc Hà NộiKỹ thuật Xây dựng2007
Tiến sỹViện công nghệ Muroran, Nhật BảnKỹ thuật Xây dựng2018
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1Tiếng AnhKháKháKháKhá
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
2003-2004Cán bộXây dựng công trìnhVăn phòng tư vấn, ĐH Kiến Trúc Hà Nội
2005 đến nayGiảng viênQuản lý, thi công công trìnhTrường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
Rainfall-induced failure of volcanic embankments  subjected to cyclic loadings in cold regionsĐồng tác giảASCE-Geotechnical Special Publications, No.257,     pp.116-123.2016
Piping phenomenon of embankments constructed   by volcanic soils and its evaluationĐồng tác giảASCE-Geotechnical Special Publications, No.280,   pp.688-698.2017
Internal erosion of volcanic coarse grained soil and   its evaluationĐồng tác giảInternational Journal of GEOMATE, Vol.13, Issue. 38, pp.165-172.2017
2Tạp chí quốc gia
Đánh giá sự ổn định của mái dốc dưới ảnh hưởng của dòng thấmTác giảTạp chí xây dựng Viêt Nam, 9/20182018
3Hội nghị quốc tế
Piping phenomenon in volcanic soils and its evaluationĐồng tác giảJoint seminar on Environmental Science and Disaster  Mitigation Research 2016–CEDAR, Muroran IT2016
Internal erosion of volcanic soils due to seepage flow  and its evaluationĐồng tác giảJoint seminar on Environmental Science and Disaster  Mitigation Research 2017–CEDAR, Muroran IT2017
Stability evaluation of piping phenomenon in volcanic soilsĐồng tác giảTechnical Report of the Hokkaido Branch of the Japanese Geotechnical Society, No. 572017
Effect of Pre-deformation by Cyclic Loadings on Seepage Flow-Induced Failure of Volcanic Embankments.Đồng tác giảSustainable Design and Construction for Geomaterials and Geostructures. GeoChina 2018, pp 1-132018
4Hội nghị quốc gia
Đánh giá sự ổn định của mái dốc dưới ảnh hưởng của dòng thấmTác giảNhững tiến bộ trong xây dựng và kiến trúc 2018, ACEA 2018 (lần 2)2018
 Effect of compaction degree on seepage flowTác giả ICACE-20192019
5Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
   
  
   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

    
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
    
    
   
    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Kỹ thuật thi công và an toàn lao động trong xây dựng
–         Tổ chức, quản lý dự án trong xây dựng