Ths. Võ Văn Dần

1. Họ và tên:                VÕ VĂN DẦN
2. Năm sinh:    1986                                                                  3. Nam/Nữ:  Nam
4. Học vị:  Thạc sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2014
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức danh nghiên cứu:  Giảng viên

 

7. Mobile:   0987999739

    E-mail:   vovandan.vn@gmail.com

8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  ĐH Kiến trúc Hà Nội Kỹ thuật XD  2009
Thạc sỹ  ĐH Kiến trúc Hà Nội Kỹ thuật XD  2014
10. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

 

Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
Tạp chí quốc gia
Nghiên cứu về công nghệ cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực

 

 Tác giả  Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng  2012
Nghiên cứu giải pháp chống đỡ tường tầng hầm nhà cao tầng có sử dụng tường ngang thi công theo phương pháp trộn sâu

 

 Tác giả  Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng  2016
Giải pháp công nghệ thi công bê tông tòa nhà Keangnam Hà Nội Landmark Tower

 

 Đồng tác giả  Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng  2017
Phương pháp quan trắc, đo đạc trong thi công nhà siêu cao tầng ở Việt Nam bằng công nghệ GPS  Đồng tác giả  Tạp chí xây dựng  2017
11. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
  –         Chống đỡ tường tầng hầm bằng tường ngang thi công theo phương pháp trộn sâu
  –         Biện pháp thi công nhà bê tông cốt thép

354 lượt xem