ThS. Võ Văn Dần

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Họ và tên:       VÕ VĂN DẦN         
2. Năm sinh:       1986                                                               3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:      Thạc sĩ                                                                        Năm đạt học vị:  2014

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7.  E-mail:   [email protected]
8.Mobile:   0987999739
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  ĐH Kiến trúc Hà Nội Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp 2009
Thạc sỹ ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng             2014
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh  Khá Khá  Khá  Khá
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 Từ 2009 đến 2022  Giảng viên  Xây dựng  ĐH Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Phương pháp quan trắc, đo đạc trong thi công nhà siêu cao tầng ở việt nam bằng công nghệ GPS Tác giả Tạp chí xây dựng – Bộ xây dựng 2017
Các biện pháp phòng ngừa tai nạn ngã cao trong thi công nhà cao tầng  Tác giả  Tạp chí khoa học Kiến trúc & xây dựng 2018
Biện pháp lắp dựng tháp thép đỉnh mái tại tòa nhà Landmark 81 cao nhất Đông nam á Tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc & xây dựng 2019
Nguyên nhân tai nạn và các quy tắc an toàn khi vận hành cẩu tháp trong thi công nhà cao tầng Tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc & xây dựng 2020
Nghiên cứu và đề xuất quy trình thi công hệ ván khuôn gang form trong thi công hệ tường biên nhà cao tầng Tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc & xây dựng 2021
3 hội nghị quốc tế
Ứng dụng cộng nghệ cốp pha nhôm trong thi công công trình

 

Đồng tác giả Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Vật liệu, Kết cấu, Công nghệ xây dựng và Kiểm định công trình 2022” 2022
4 hội nghị quốc gia

5 Sách chuyên khảo
Sách: Hướng dẫn đồ án Kỹ thuật thi công 1 Đồng tác giả Nhà xuất bản Xây dựng 2021
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Đề tài NCKH cấp trường:

Nghiên cứu quy trình thi công hệ cốp pha nhôm trong thi công nhà cao tầng tại Việt Nam

2021-2022   Chưa nghiệm thu
Đề tài NCKH cấp Bộ:

“Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về Thang di động  và tháp làm việc cấu tạo từ các bộ phận chế sẵn- Phần 1: Vật liệu, kích thước, tải trọng thiết kế, an toàn và yêu cầu sử dụng”

2021-2022   Đã nghiệm thu
Đề tài NCKH cấp Bộ:

“Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về Các hệ thống chống đỡ thủy lực vận hành thủ công để hỗ trợ công tác chuẩn bị – Phần 1: Thông số kỹ thuật sản phẩm

  2021-2022 Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
1. Tư vấn thiết kế kết cấu, biện pháp thi công công trình

2. Tư vấn giám sát, thi công công trình

 

Hotline TS : 0866 793 699