ThS. Lê Huy Sinh

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                Lê Huy Sinh
2. Năm sinh:                     1977                                          3. Nam/Nữ:  nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:            Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị:  2005

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Khoa học Xã hộiKhoa học Nhân vănKhoa học Nông nghiệp
 Mã chuyên ngành KH&CN:20102 Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   giảng viên

7.  E-mail:   sinh.cpm@gmail.com
8. Mobile:   +84  983145428
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà NộiXDDD&CN2000
Thạc sỹTrường Đại học Kiến trúc Hà NộiXDDD&CN2005
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng AnhKháKháKháKhá
2 Tiếng Nhật TBTBTBTB
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 2000 đến 2003Giáo viênGiảng dạy Trường THXD số 4- BXD
 2003- 2008Giáo viên, Phó Khoa Xây dựngGiảng dạy Trường THXD số 4- BXD
 2008 đến nayGiảng viênGiảng dạy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
 Công nghệ thi công cốp pha nhôm trong nhà cao tầng Tác giả Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng2017
Xây dựng quy định chỉ dẫn kỹ thuật nội bộ một số hoạt động bị kiểm soát  trong khu vực lân cận các công trình đường sắt đô thị do Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội  làm Chủ đầu tư Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam2017
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công 2- Lắp dựng nhà công nghiệp một tầng2016-2017Đã nghiệm thu, xếp loại xuất sắc
    
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
    
    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Tư vấn giám sát, Quản lý dự án công trình xây dựng
–         Lập thiết kế  biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và quản lý thi công