ThS. Cù Huy Tình

(Last Updated On: 18/07/2022)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 1. Họ và Tên: Cù Huy Tình
 2. Chức vụ: Giảng viên
 3. Học vị cao nhất: Ths
 4. Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp
Đại học 1997 ĐH Kiến Trúc Xây dựng
Cao học 2002 ĐH Kiến Trúc Xây dựng

 

 1. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

– Chuyên ngành nghiên cứu: Thi công xây dựng

– Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công, quản lý dự án, an toàn lao động …

 1. Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

– Kỹ thuật thi công phần 2: công tác lắp ghép, khối xây gạch đá và công tác hoàn thiện,

 1. Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương
  • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
  • Giáo viên giỏi cấp trường
 2. Địa chỉ liên lạc: 35N5 Ng õ 58 Triều khúc-Thanh Xuân-H à nội

 

NGƯỜI KHAI KÝ TÊN

Hotline TS : 0914.859.909