Ths. Lê Hồng Dương

1.        Họ và Tên: Lê Hồng Dương

2.        Năm sinh: 1985

3.        Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

4.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ ( chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

5.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2008

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2011

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 6.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Công nghệ và tổ chức thi công

                – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi công, Môi trường xây dựng, Quản lý dự án,

                                                                An toàn lao động.                                   

7.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến Trúc – Hà Nội

          Điện thoại:  0989.555350

          Email: duong.thicong.kientruc@gmail.com

534 lượt xem