TS Nguyễn Cảnh Cường

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                Nguyễn Cảnh Cường
2. Năm sinh:         1972                                                             3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:           Tiến sĩ                                                                   Năm đạt học vị:  2021

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

 Mã chuyên ngành KH&CN:  2  0  1  0  2  Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Trưởng bộ môn Thi công & máy xây dựng

7. E-mail:   [email protected]
8. Mobile:   0912063472
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng &CN 1995
Thạc sĩ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng &CN 2002
Tiến sĩ  Trường ĐH Xây dựng Hà Nội Quản lý xây dựng 2021
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh khá  khá  khá TB
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 1995- nay (2022)  Giảng viên  Kỹ thuật Xây dựng  Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
2.1 Thi công sửa chữa, gia cố kết cấu bê tông cốt thép bằng cách dán vật liệu FRP Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc-Xây dựng 2012
2.2 Xác định hệ số chọn búa đóng cọc  Tác giả  Tạp chí Kiến trúc-Xây dựng 2019
2.3  

Xác định cao độ san nền hợp lý cho các khu đô thị và công nghiệp

 Đồng tác giả  Tạp chí xây dựng 2015
2.4  Áp dụng quy hoạch động trong tổ chức thi công  Tác giả  Hội thảo quốc tế về Kiến trúc và Xây dựng 2019 (ICACE 2019)( (ISBN 978-604-67-1457-6) 2019
2.5  Đánh giá phương án tổ chức xây dựng công trình trong giai đoạn nghiên cứu khả thi  Đồng tác giả  Tạp chí Kinh tế xây dựng (ISSN 1859-4921) 2020
2.6 Phương pháp lập chiến lược tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng tối ưu cho các dự án khu đô thị mới Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng (ISSN0866-0762) 2020
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
   
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Biên soạn Tài liệu giảng dạy ‘ Hướng dẫn đồ án môn học Tổ chức và quản lý thi công’ 2016-2017 Đã nghiệm thu
       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam

về yêu cầu an toàn giàn giáo

2019-2020 Đề tài cấp Bộ xây dựng Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về cột chống hợp kim nhôm kiểu ống lồng – Thông số kỹ thuật, thiết kế, đánh giá bằng tính toán và thử nghiệm 2021-2022 Đề tài cấp Bộ xây dựng Chưa nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị làm việc tạm thời – Lưới an toàn – Phần 1: Yêu cầu an toàn và các phương pháp thử nghiệm 2021-2022 Đề tài cấp Bộ xây dựng Chưa nghiệm thu
     
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 

Hotline TS : 0914.859.909