ThS. Lê Văn Nam

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Lê Văn Nam
2. Năm sinh:   1982                                                  3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:  ……………                                              Năm được phong: …….

  Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật                                        Năm đạt học vị: 2011

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. Địa chỉ nhà riêng: E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0982.625.580

 

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Kiến trúc HN Kỹ sư xây dựng DD&CN 2007
Thạc sỹ Trường ĐH Kiến trúc HN Xây dựng 2011

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Anh Văn Khá Khá Khá Khá

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Từ năm 2009 đến nay Giảng viên khoa Xây dựng Xây dựng Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
2.1 Nghiên cứu công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2013
2.2 Nghiên cứu công nghệ thi công Conson nhịp lớn trong xây dựng công trình dân dụng Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2014
2.3 Nghiên cứu công nghệ thi công kết cấu thép nhịp lớn trong xây dựng công trình dân dụng Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2015
2.4 Quy trình thi công lắp ghép dầm thép công trình trụ sở Bộ Công an Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2016
2.5 Các phương pháp sử lý nứt bê tông sàn trong thi công xây dựng công trình dân dụng Đồng tác giả Tạp chí xây dựng 2017
2.6 An toàn khi lắp dựng và sử dụng dàn giáo trong thi công xây dựng công trình dân dụng Đồng tác giả Tạp chí xây dựng 2017
2.7 Giải pháp chống nứt cho tường xây trong thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp bằng thép Tác giả Tạp chí xây dựng 2019
2.8 Sử dụng vật liệu tre trong kiến trúc và xây dựng hiện đại Tác giả Tạp chí xây dựng 2020
2.9 Giải nhiệt trong thi công bê tông dầm chuyển khối lớn bằng phương pháp làm mát tuần hoàn Tác giả Tạp chí người xây dựng 2021
2.10 Bài giảng “Quản lý dự án xây dựng” Tác giả Đại học kiến trúc Hà Nội 2022
3 Hội nghị quốc tế: “Vật liệu, Kết cấu và Công nghệ xây dựng – 2017”
3.1 So sánh công nghệ xây dựng sàn 3D-VRO với công nghệ xây dựng sàn truyền thống Đồng tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2017
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Tài liệu giảng dạy môn học Quản lý công trường Xây dựng 2016-2017   Đã nghiệm thu cấp trường
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
1. Tư vấn thiết kế, giám sát công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

2. Quản lý dự án;

3. Thi công xây dựng công trình;