TS. Trần Văn Viết

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                                 Trần Văn Viết                
2. Năm sinh:        1982                                                              3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:        Giảng viên                                                Năm được phong:

  Học vị:             Thạc sỹ                                                     Năm đạt học vị:  2019

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:6 05 2 10  Tên gọi:    Kỹ thuật Máy Xây Dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy Xây dựng

7. E-mail:   tranviet06@gmail.com
8. Mobile:  0905322262
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học Đại học Xây dựng, Hà NộiCơ điện xây dựng 2005
Thạc sỹĐại học Xây dựng, Hà NộiMáy xây dựng            2009
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng Anh Khá Khá Tốt Tốt
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 2005 – 2007 Cán bộ thiết kế Kỹ sư thiết kế máy Tổng công ty Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định Xây dựng – Bộ Xây dựng
 2007 – 2010 Trưởng phòng kỹ thuật Quản lý dự án Công ty Cổ phần Xây dựng 699
 2010 – 2014 Cán bộ quản lý dự án Quản lý dự án Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Xây dựng DIC – Bộ xây dựng
 2014 – nay Giảng viên Máy xây dựng Trường Đại học kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc gia
2  Máy đào cỡ siêu nhỏ có chế độ làm việc liên tục MDM – 1E Đồng tác giả Tuyển tập báo cáo hội nghị KH và CN, Trường ĐHXD Lần thứ 172016
3 Nghiên cứu xác định các thông số kết cấu hợp lý của lưỡi cắt đất của bộ phận công tác máy đào cỡ siêu nhỏ Đồng tác giả Tạp chí Cơ Khí2020
4Nghiên cứu thực nghiệm xác định thông số kết cấu và chế độ làm việc hợp lý của bộ phận công tác máy đào cỡ siêu nhỏ Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng2020
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1Sáng chế: Máy đào đất cỡ siêu nhỏ dẫn động bằng động cơ điện2020
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Máy xây dựng
–         Thang máy
–         Cơ điện trong công trình XDDD và CN