ThS. Đào Ngọc Tiến

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: ĐÀO NGỌC TIẾN
2. Năm sinh: 1978                                                                    3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                           Năm được phong:

  Học vị: Thạc sĩ                                                                  Năm đạt học vị: 2011

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20102 Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên

Chức vụ hiện nay:

7. E-mail: tien071078@gmail.com; tiendn@hau.edu.vn
8.Mobile: 0988185072
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học Kiến trúc Hà nộiXây dựng DD và CN2006
Thạc sỹTrường Đại học Kiến trúc Hà NộiXây dựng DD và CN2011
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1Tiếng AnhTBTBTBTB
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
2006-2008Kỹ sưCán bộ Kỹ thuậtCông ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp
2008-2022Giảng viênGiảng dạy và nghiên cứuTrường Đại học Kiến trúc Hà nội.
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
Công bố trong nước
Công bố quốc tế
1A modified penalty function method for treating multi freedom constraints in finite element analysis of framesĐồng tác giảJournal of Physics: Conference Series

ISSN 1742-6596

(Scopus indexed)

2020
2Penalty function method for imposing nonlinear multi freedom and multi

node constraints in finite element analysis of frame systems

Đồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
3New analytical approach for geometrically nonlinear buckling analysis of a inclined rod using the arc length methodĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
4Geometrically nonlinear buckling analysis of truss under mechanical and thermal load based on mixed finite element formulationĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
5Mixed Finite Element Method for Geometrically Nonlinear Buckling Analysis of Truss with Member Length ImperfectionĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
6Treatment of multi freedom constraints in geometrically nonlinear stability analysis of truss structures using penalty function methodĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
7Treatment of Nonlinear Multi Freedom Boundary Constraints in Finite Element Analysis of Frame System using Lagrange Multiplier MethodĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
8Mixed finite element formulation for the nonlinear analysis of buckling behavior of truss under effects of temperature variationĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2021
9Augmented Lagrangian method for imposing nonlinear multi freedom constraints in static analysis for frames using FEMĐồng tác giảE3S Web of Conferences ISSN 2267-1242 (Scopus indexed)2021
10Hybrid finite element formulation for geometrically nonlinear buckling analysis of truss with initial length imperfectionĐồng tác giảE3S Web of Conferences ISSN 2267-1242 (Scopus indexed)2021
11Lagrange Multiplier Method for Treatment of Nonlinear Multi Freedom Constraints in Dynamic Finite Element Analysis of Truss System Subjected to Harmonic LoadĐồng tác giảLecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed)2021
12Hybrid Finite Element Formulation for Geometrically Nonlinear Buckling Analysis of Truss System Under Mechanical and Thermal LoadĐồng tác giảLecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed)2021
13Nonlinear Dynamic Analysis of Truss with Initial Member Length Imperfection Subjected to Impulsive Load Using Mixed Finite Element MethodĐồng tác giảLecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed)2021
14Dynamic Finite Element Analysis of Plane Frame with Nonlinear Multi Freedom Constraints Subjected to Harmonic Load Using Penalty Function MethodĐồng tác giảLecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed)2022
15Stochastic finite element analysis of the free vibration of non-uniform beams with uncertain materialĐồng tác giảJOURNAL  OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES

ISSN 2170-127X; (ISI indexed; ESCI)

2022
16Stochastic Buckling Analysis of Non-Uniform Columns Using Stochastic Finite Elements with Discretization Random Field by the Point MethodĐồng tác giảEngineering,Technology & Applied Science Research

ISSN 1792-8036; (ISI indexed; ESCI)

2022
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Phân tích phi tuyến hình học dàn phẳng theo phương pháp phần tử hữu hạn mô hình hỗn hợp2020-2022 Đã nghiệm thu – xuất sắc
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu sử dụng phần mềm MathCad giải bài toán Sức bền vật liệu2016-2017 Đã nghiệm thu – xuất sắc
Phương pháp phần tử hữu hạn mô hình hỗn hợp phân tích hệ thanh phẳng2018-2019 Đã nghiệm thu – khá
    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Chuyên môn sâu về lĩnh vực lý thuyết:

1) Các phương pháp số: thiết lập mô hình và thuật toán giải các bài toán phân tích phi tuyến (hình học, vật liệu) trong kết cấu giàn, dầm, khung, tấm-vỏ.

2) Cơ học ngẫu nhiên và độ tin cậy.