ThS. Trương Mạnh Khuyến

 

1.        Họ và Tên: Trương Mạnh Khuyến

2.        Chức vụ: Giảng viên

3.        Học vị cao nhất: Thạc sĩ

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

06/2006

Đại học Kiến Trúc HN

Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

Cao học

11/2009

Đại học Xây Dựng

Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Động lực học kết cấu …

– Môn học giảng dạy đại học: Cơ học kết cấu 1,2 , Động lực học công trình &Ổn định công trình, Cơ học công trình, Phương pháp số.

6.        Đề tài nghiên cứu khoa học:

      Bài Tập lớn CHKC phần 1 đào tạo Tín chỉ.

      Bài Tập lớn CHKC phần 2 đào tạo Tín chỉ.

7.        Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương …

Bằng Khen giải nhì Loa Thành Đồ án tốt nghiệp xuất sắc, huy chương bạc năm 2006

Bằng Khen Bộ Trưởng giải ba Cơ học kết cấu toàn quốc, huy chương đồng năm 2005

Giấy khen giải nhất kì thi SV giỏi cấp trường môn CHKC năm 2005

Giấy khen giải nhất kì thi SV giỏi cấp trường môn SBVL  năm 2005

Và một số giấy khen khác.

Địa chỉ liên lạc: Thôn: Khúc; Xã: Phụng Công; Huyện: Văn giang; Tỉnh: Hưng Yên

          Cơ quan: Đại Học KIến Trúc Hà Nội.

          Điện thoại: 0986 675 525

          Email: Tmk2001x6@gmail.com

                    Tmk2001x6@yahoo.com

471 lượt xem