TS. Trần Ngọc Trình

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: TRẦN NGỌC TRÌNH
2. Năm sinh:          31/10/1981                                                3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                        Năm được phong:

  Học vị:    Tiến sĩ                                                             Năm đạt học vị: 2018

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:2  0102 Tên gọi:  Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail: trinhdhkt@gmail.com
8. Mobile: 0981111019
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcViệt NamXây dựng DD & CN2005
Thạc sỹViệt NamXây dựng DD & CN2009
Tiến sỹCHLB ĐứcCơ học tính toán2018
Thực tập sinh khoa học

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1Tiếng Anhkhákhákhá     khá
2Tiếng ĐứcA1( basic)A1A1A1

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
2006-nayGiảng viên      Cơ học kết cấuBộ môn Sức bền – Cơ kết cấu, khoa Xây Dựng, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
1. Direct plastic structural design under random strength and random load by chance constrained programming. (2020) to be submitted.

2. Direct plastic structural design under lognormally distributed strength by chance constrained programming. Optimization and Engineering, 2019;20(4): 1-27. In press. DOI: 10.1007/s11081-019-09437-2

3. FEM Shakedown of uncertain structures by chance constrained programming. PAMM · Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2016;16(1):715-716. DOI: 10.1002/pamm.201610346

 

  Tác giả

 

 

 

 

Tác giả

 

 

 

 

Tác giả

 

 

2Tạp chí trong nước
3Hội nghị quốc tế
1.Direct plastic structural design by chance constrained programming.

6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 6), 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD 7), 11-15 June 2018, Glasgow, UK, pp. 3992-4003. http://www.eccm-ecfd2018.org/admin/files/filePaper/p1777.pdf

2. Shakedown analysis of plate bending analysis under stochastic uncertainty by chance constrained programming. In M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, V. Plevris (eds.): ECCOMAS Congress 2016, VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Crete Island, Greece, 5–10 June 2016, Vol. 2, pp. 3007-3019. DOI: 10.7712/100016.2012.11106

3. A multicriteria method for truss optimization. Proceedings 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI) E. Oñate, J. Oliver, A. Huerta (eds.), July 20-25, 2014, Barcelona, Spain, pp. 1821-1832. DOI: 10.21269/651

4. Optimization for elastoplastic structures under shakedown conditions. 5. Graduiertentagung der FH Aachen, 15. Nov. 2012

5. FEM shakedown analysis of Kirchhoff – Love plates under uncertainty of strength.

EUROGEN 2021

14th ECCOMAS Thematic Conference on

Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control

N. Gauger, K. Giannakoglou, M. Papadrakakis, J. Periaux (eds.)

Streamed from Athens, Greece, 17–19 May 2021

Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả

 

4Sách chuyên khảo

 

Tác giả2018
Shakedown analysis under stochastic uncertainty by chance constrained programming. In: O. Barrera, A. Cocks, A. Ponter (eds.) Advances in Direct Methods for Materials and Structures. Chap. 6, Springer, Cham, Heidelberg (2018) 85-103. DOI: 10.1007/978-3-319-59810-9_6Ghi chú: Chương 6
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1
2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

    
    
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–        Các phương pháp số tính trong cơ học công trình nói chung;

–        Ổn định và động lực học công trình.