TS. Trịnh Tự Lực

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Trịnh Tự Lực                
2. Năm sinh:  17/11/1972                                                         3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Tiến sĩ                                                                  Năm đạt học vị:  1999

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20102 Tên gọi:  Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Phó trưởng BM: Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu

7. E-mail:   tuluc72@yahoo.com
8. Mobile:  0982915917
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcKharkov, UcraineXDDD_CN1995
Thạc sỹ
Tiến sỹMoscow, RussiaCơ công trình1999
Thực tập sinh khoa học

 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1Tiếng NgaKháKháKháKhá
2Tiếng AnhTBTBTBTB
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
2002_2004Biên tập viênBiên tập sách xây dựngNhà Xuất bản Xây dựng
2004 đến nayGiảng viênGiảng dạyĐH Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
1.Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán kết cấu có gối tựa xiênTác giảTạp chí Xây dựng5/2018
2.Tính tần số dao động riêng của hệ dầm bằng phương pháp phần tử hữu hạnTác giảTạp chí Xây dựng8/2018
3.Tính toán tỉ lệ hợp lý giữa các nhịp khungTác giảTạp chí Xây dựng8/2018
4.Limit and shakedown analysis of structures under random strength by chance constrained programmingĐồng tác giảInternational Conference on         Architechture         and Civil                  Engineering (ICACE 2019) Education Intergration                         & Sustainable Development, Volume 2,

ISBN  978-604-67-1457-

6, 2019.

2019
5.Phân tích hệ kết cấu phẳng bằng phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng MATLABTác giảTạp chí Xây dựng11/2021
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
Bài tập Cơ học kết cấu – Tập 1Chủ biênTrường ĐH Kiến trúc Hà Nội2018
Bài tập Cơ học kết cấu – Tập 2Chủ biênTrường ĐH Kiến trúc Hà Nội2019
Bài tập Các phương pháp số trong Cơ học kết cấuChủ biênTrường ĐH Kiến trúc Hà Nội2020
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1
2
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Sử dụng MATLAB giải bài toán hệ thanh phẳng bằng phương pháp phần tử hữu hạn8/2017-9/2018Đề tài cấp trườngĐã nghiệm thu, xếp loại khá
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Các phương pháp tính trong tính toán kết cấu.