PGS.TS.Vũ Thị Bích Quyên

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: VŨ THỊ BÍCH QUYÊN
2. Năm sinh: 1970                                                                    3. Nam/Nữ:  Nữ
4.  Học hàm: Phó giáo sư                                                      Năm được phong: 2018

  Học vị: Tiến sĩ                                                                  Năm đạt học vị: 2009

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20102 Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên cao cấp

Chức vụ hiện nay: Trưởng bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu

7. E-mail: bquyen1312@gmail.com; quyenvtb@hau.edu.vn
8. Mobile: 0903421088
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học Xây dựng Kharcov – UcraineXây dựng DD và CN1994
Thạc sỹTrường Đại học Kiến trúc Hà NộiXây dựng DD và CN2003
Tiến sỹTrường Đại học dựng Rostov-on-Don CHLB NgaXây dựng DD và CN2009
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1Tiếng NgaTốtTốtTốtTốt
2Tiếng AnhKháKháKháKhá
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
1997- 2000Kỹ sưXây dựng và chuyển giao các phần mềm xây dựngCông ty tin học Hài hòa
2000-2016Giảng viênGiảng dạy và nghiên cứuTrường Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
Công bố trong nước
1Tính thanh thành mỏng mặt cắt ngang hở chịu xoắn bằng phương pháp phần tử biênĐồng tác giảTạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

2017
2Phương pháp gradient tính tối ưu kích thước dàn sử dụng phần mềm MatlabĐồng tác giảTạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

2017
3Thiết lập hệ phương trình giải bài toán dầm trên nền đàn hồi chịu tải trọng tĩnh bằng phương pháp phần tử biênTác giảTạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

2017
4Sử dụng chương trình MathCAD trong giảng dạy và học tập Sức bền vật liệuTác giảTạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng

ISSN 1859-350X

2017
5Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính tối ưu kích thước dànĐồng tác giảTạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

2017
6Phương pháp phần tử biên tính nội lực và chuyển vị dầm trên nền đàn hồi theo mô hình WinkleĐồng tác giảTạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng

ISSN: 1859-1566

2017
7Một số đường lối thiết lập phương trình tính nội lực và chuyển vị thanh bằng phương pháp phần tử biênTác giảTạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

2017
8Áp dụng phương pháp biến sai phân tính nội lực và chuyển vị dầm có độ cứng thay đổiĐồng tác giảTạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0762

2017
Công bố quốc tế
9A new algorithm for size optimization of the truss structures using finite element methodĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2018
10A New Algorithm for Size Optimization of the Truss Structures with Buckling Constraint using Finite Element MethodĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2019
11Non-linear deformational analysis of reinforced concrete frameLecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed)2019
12A modified penalty function method for treating multi freedom constraints in finite element analysis of framesĐồng tác giảJournal of Physics: Conference Series

ISSN 1742-6596

(Scopus indexed)

2020
13Penalty function method for imposing nonlinear multi freedom and multi

node constraints in finite element analysis of frame systems

Đồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
14New analytical approach for geometrically nonlinear buckling analysis of a inclined rod using the arc length methodĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
15Geometrically nonlinear buckling analysis of truss under mechanical and thermal load based on mixed finite element formulationĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
16Mixed Finite Element Method for Geometrically Nonlinear Buckling Analysis of Truss with Member Length ImperfectionĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
17Treatment of multi freedom constraints in geometrically nonlinear stability analysis of truss structures using penalty function methodĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
18Treatment of Nonlinear Multi Freedom Boundary Constraints in Finite Element Analysis of Frame System using Lagrange Multiplier MethodĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
19Mixed finite element formulation for the nonlinear analysis of buckling behavior of truss under effects of temperature variationĐồng tác giảIOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2021
20Augmented Lagrangian method for imposing nonlinear multi freedom constraints in static analysis for frames using FEMĐồng tác giảE3S Web of Conferences ISSN 2267-1242 (Scopus indexed)2021
21Hybrid finite element formulation for geometrically nonlinear buckling analysis of truss with initial length imperfectionĐồng tác giảE3S Web of Conferences ISSN 2267-1242 (Scopus indexed)2021
22Lagrange Multiplier Method for Treatment of Nonlinear Multi Freedom Constraints in Dynamic Finite Element Analysis of Truss System Subjected to Harmonic LoadĐồng tác giảLecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed)2021
23Hybrid Finite Element Formulation for Geometrically Nonlinear Buckling Analysis of Truss System Under Mechanical and Thermal LoadĐồng tác giảLecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed)2021
24Nonlinear Dynamic Analysis of Truss with Initial Member Length Imperfection Subjected to Impulsive Load Using Mixed Finite Element MethodĐồng tác giảLecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed)2021
25Dynamic Finite Element Analysis of Plane Frame with Nonlinear Multi Freedom Constraints Subjected to Harmonic Load Using Penalty Function MethodĐồng tác giảLecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed)2022
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu sử dụng phần mềm MathCad giải bài toán Sức bền vật liệu2016-2017 Đã nghiệm – xuất sắc
Phương pháp phần tử hữu hạn mô hình hỗn hợp phân tích hệ thanh phẳng2018-2019 Đã nghiệm thu – khá
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
    
    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Chuyên môn sâu về các lĩnh vực lý thuyết Sức bền vật liệu, Cơ học môi trường liên tục, Tấm và vỏ, các Phương pháp tính. Sử dụng các phương pháp giải tích và phương pháp số thiết lập mô hình và thuật toán giải các bài toán phân tích tuyến tính và phi tuyến kết cấu.