ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Họ và tên:           Nguyễn Thị Ngọc Loan     
2. Năm sinh:           1975                                                           3. Nam/Nữ:  nữ
4.  Học hàm:                                                                                       Năm được phong:

  Học vị:        Thạc sỹ                                                                      Năm đạt học vị:  2000

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20102 Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail:   ngocloan93@yahoo.com, nnloanhau@gmail.com
8. Mobile:   0912085969
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học Đại học Kiến Trúc Hà NộiXDDD-CN1996
Thạc sỹ Đại học Kiến Trúc Hà NộiXDDD-CN2000
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng AnhTBTBTBTB
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 1998 đến nayGiảng viênGiảng dậyĐại học Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
Phương pháp PTHH trơn qua biên phần tửN.T.N.LoanHội nghị khoa học : vật liệu, kết cấu và công nghệ xây dựng. Khoa Xây dựng, trường Đại học kiến trúc Hà nội.

 

2012
 FEM based shakedown analysis of hardening structures P. P. Tình, N. T. N. Loan and Staat M.

 The international conference on advanced in computational mechanics. Aug. 14-16, 2012, Hochiminh City, Vietnam.

 

2012
 Ứng dụng MATLAB cho một số loại phần tử dầm N.T.N.Loan Tạp chí Kiến trúc-Xây dựng, trường Đại học kiến trúc Hà nội.

 

2013
Phân tích khung bê tông cốt thép có giải phóng một phần liên kết ở đầu dầm.

 

 N.T.N.Loan Kỷ yếu Hội nghị khoa học 45 năm truyền thống đào tạo, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội,2014
Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng phương pháp gần đúng kết hợp với biểu đồ tương tác theo TCVN 5574:2012N.T.N.LoanTạp chí KHCN Xây dựng. Viện KHCNXD2016
Các loại tổ hợp khi thiết kế công trình chịu động đất theo TCVN 9386:2012N.T.N.LoanTạp chí Kiến trúc-Xây dựng, trường Đại hoc Kiến trúc Hà nội2017
Tính chuyển vị của dầm có kể đến biến dạng trượt bằng phương pháp ma trận truyềnN.T.N.LoanTạp chí KHCN Xây dựng. Viện KHCNXD2020
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
Bài tập Cơ học kết cấuĐồng tác giảĐại học Kiến trúc Hà Nội2003
Bài tập Cơ học kết cấu – Tập 1Đồng tác giảĐại học Kiến trúc Hà Nội2018
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
   
  
   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu chuyển vị của dầm có kể đến biến dạng trượt bằng phương pháp ma trận truyền 2019-2020Đề tài cấp trườngĐã nghiệm thu – khá
    
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
    
    
   
    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn