TS. Nguyễn Hiệp Đồng

1.        Họ và Tên: Nguyễn Hiệp Đồng

2.        Chức vụ: Giảng viên tập sự

3.        Học vị cao nhất:  TS

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2005

ĐH Tổng hợp Xây dựng Matxcova

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tiến sỹ

2008

ĐH Tổng hợp Xây dựng Matxcova

Kết cấu

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.

               6.     Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Khoa xây dựng trường ĐH Kiến trúc Hà nội

          Điện thoại: 0943686188

          Email: nguyenhiepdong@gmail.com

603 lượt xem