PGS.TS. Phạm Phú Tình

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: PHẠM PHÚ TÌNH
2. Năm sinh:                  1973                                      3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                        Năm được phong:

Học vị:     Tiến sĩ kĩ thuật                                 Năm đạt học vị: 2011

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
Mã chuyên ngành KH&CN:20102Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia hoặc tương đương):

7. E-mail: phamphutinh@hau.edu.vn; phamphutinh@yahoo.com
8. Mobile: 01238865855

 

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcĐH Kiến Trúc Hà NộiXDDD & CN1994
Thạc sỹĐH Kiến Trúc Hà NộiXDDD & CN2000
Tiến sỹRWTH –Aachen, CHLB ĐứcCơ học tính toán2011
Thực tập sinh khoa họcJICA- IndonesiaKết cấu công trìnhJune 4-July 3,

2001

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1Tiếng AnhTốtTốtTốtTốt
2
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến

năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
1994-1996Giảng viên tập sựKết cấu bê tông cốt thépĐH Kiến Trúc Hà Nội
1996-2007Giảng viênKết cấu bê tông cốt thép & phân tích kết cấuĐH Kiến Trúc Hà Nội
2007-2011NCSCơ học tính toán & kết cấu công trìnhRWTH-Aachen, CHLB Đức
2010-2011Post-doctoralCơ học tính toánFH-Aachen, CHLB Đức
2011-nayGiảng viênKết cấu bê tông cốt thép & phân tích kết cấuĐH Kiến Trúc Hà Nội
July 1-31, 2015Nghiên cứu viênCơ học tính toán + FEMFH-Aachen, CHLB Đức
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình (bài báo, công trình…)Là tác giả hoặc

là đồng tác giả công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
Influence of a freeze-thaw cycle on the stress-stretch curves of tissues of porcine abdominal organsĐồng tác giảJournal of Biomechanics2012

 

An upperbound algorithm for Limit and Shakedown Analysis of Linealy Kinematic Hardening StructuresTác giảIn: Limit States of Materials and Structures, Direct Methods, Vol 2. G. de Saxcé, et al. (eds.) Springer, Netherlands2013
FEM-based shakedown analysis of hardening structuresTác giảAsia Pacific Journal on Computational Engineering2014
2Tạp chí quốc gia
3Hội nghị quốc tế
Reliability analysis of shells based on direct plasticity methodsĐồng tác giả8th. World Congress on Computational Mechanics

(WCCM8)

5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS

2008)

June 30 – July 5, 2008

Venice, Italy

2008
Limit and Shakedown Reliability Analysis by Nonlinear ProgrammingĐồng tác giả7th International Conference

on Reliability of Materials and Structures (RELMAS 2008)

June 17 – 20, 2008

St. Petersburg, Russia

2008
An upper bound algorithm for shakedown analysis of elastic- plastic bounded linearly kinematic hardening bodiesTác giảIV European Conference on Computational Mechanic

(ECCM2010)

Palais des Congrès, Paris, France, May 16-21, 2010

2010
FEM-based shakedown analysis of hardening structuresTác giảThe International Conference on Advances in Computational Mechanics (ACOME)

August 14-16, 2012,

Ho Chi Minh City, Vietnam

2012
A Simplification for Shakedown Analysis of Hardening StructuresTác giả3rd ECCOMAS Young Investigators Conference 6th GACM Colloquium July 20-23, 2015,

Aachen, Germany

2015
4Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1
2
3
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm

thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2

 

17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
3
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
 

TT

 

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn 

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành

công

1
2
3