ThS. Lê Thị Thanh Hà


 

1.        Họ và Tên: Lê Thị Thanh Hà

2.        Năm sinh: 1974

3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật

4.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1997

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng

Cao học

2006

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu Bê tông cốt thép, 
                  Kết cấu gạch đá.            

6.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Kết cấu Bê tông gạch đá – Khoa Xây dựng – ĐHKT Hà Nội

          Điện thoại: 0904490175

          Email: hahuyphac@yaoo.com

380 lượt xem