ThS. Phạm Ngọc Thắng

  1. Họ và Tên: Phạm Ngọc Thắng
  2. Năm sinh: 1978    
  3. Chức vụ:
  4. Học vị cao nhất: ThS
  5. Học hàm:
  6. Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2001

Đại học Kiến trúc HN

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2007

Đại học Kiến trúc HN

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tiến sỹ

 

 

 

 

 1. Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

 

            – Chuyên ngành nghiên cứu: Cơ học đất, Nền móng

            – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học đất, Nền móng

 1. Danh mục bài giảng:
 2. Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

– Chương 2, Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp (2012), NXB Xây dựng.

 1. Đề tài nghiên cứu khoa học:
 2. Thành tích cá nhân: Bằng khen, giấy khen, huân chương, huy chương …

– Chứng nhận giảng viên giỏi cấp cơ sở 2005

– Chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2009

– Chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2010

– Bằng khen Bộ xây dựng 2010

– Chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2011

– Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ 2012

 1. Địa chỉ liên lạc:

– Cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

– Điện thoại: 0988089405

– Email: thang96x@yahoo.com

309 lượt xem