Chuẩn đầu ra chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

(Last Updated On: 14/08/2023)

Chuẩn đầu ra cho Khoa Xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội đòi hỏi sinh viên phải có sự vượt qua ngưỡng kiến thức và kỹ năng để đóng góp vào lĩnh vực xây dựng. Sinh viên cần nắm vững các nguyên tắc thiết kế, kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án và đồng thời có khả năng phân tích, tư duy sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức của ngành.

Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên cũng cần phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và sử dụng công nghệ thông tin hiện đại. Việc này giúp họ tương tác tốt với đồng nghiệp và khách hàng, cũng như áp dụng công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình xây dựng.

Xin mời quý vị và các bạn sinh viên xem bản mô tả chuẩn đầu ra trong link: https://drive.google.com/file/d/1pz3g8IVX3yrO2rdo_VVZ4l9wk71jhUpS/view?usp=sharing

Hotline TS : 0914.859.909