Ths. Nguyễn Trung Tú

1.        Họ và Tên: Nguyễn Trung Tú

2.        Năm sinh: 1978

3.        Học vị cao nhất:  ThS

4.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2001

ĐH Kiến Trúc HN

Xây dựng DD&CN

Cao học

2005

ĐH Kiến Trúc HN

Xây dựng DD&CN

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                        – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng

                        – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu Bê tông, Kết cấu Gạch đá

6.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Bê tông cốt thép và Gạch đá, Khoa Xây dựng

          Điện thoại: 0989323404

          Email: tunt78@yahoo.com, nttu@hau.edu.vn

212 lượt xem