ThS. Nguyễn Cảnh Cường

1.        Họ và Tên: NGUYỄN CẢNH CƯỜNG

2.        Chức vụ: Giảng viên chính

3.        Học vị cao nhất: Th.S

4.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1995

Trường Đại học Kiến Trúc

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2002

                5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Môn học giảng dạy đại học: An toàn lao động, Môi trường xây dựng, Quản lý dự án, Kỹ thuật thi công, 
                    Tổ chức thi công.

6.        Địa chỉ liên lạc: Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến Trúc.

          Email: canhcuongnguyen72@yahoo.com

632 lượt xem